Svenska Stadskärnor AB - Alltfler städer satsar på ett attraktivare, tryggare och säkrare kvällsliv med Purple Flag-modellen. Fem nya städer certifieras och sju städer omcertifieras 12 oktober i Stockholm

Alltfler städer satsar på ett attraktivare, tryggare och säkrare kvällsliv med Purple Flag-modellen. Fem nya städer certifieras och sju städer omcertifieras 12 oktober i Stockholm

Newsdesk 11/10 20:50

I takt med att våldet ökar i samhället blir det allt viktigare att hitta nya fungerande arbetssätt. Ett av dem är Purple Flag, en process med syftet att skapa ett socialt hållbart, tryggt, säkert och upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla, säger Tomas Kruth, projektledare för Svenska Stadskärnors modell Purple Flag Sweden. Den 12 oktober är det dags Purple Flags certifieringsceremoni i Stockholms Handelskammares lokaler ? 12 städer godkända.

Det började som ett pilotprojekt 2014 med 9 pilotstäder. Tre år senare har ytterligare 12 städer blivit certifierade och på tur står nu Helsingborg, Örebro, Karlskoga, Oskarshamn och Örnsköldsvik.

? För att bli certifierad enligt Purple Flag Swedens kriterier måste man uppfylla kraven inom fem fokusområden, säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner, från tidig kväll till sen natt., förklarar Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag-modellen.

Utvecklingsarbete som ger resultat

Utmärkande för Purple Flag är själva processen som bygger på delaktighet och samverkan mellan de offentliga och privata intressenterna i det avgränsade området som städerna har valt. Under 12 intensiva månader har man gått från insikt till konkreta lösningar baserat på en gemensam målbild. Antalet tidiga kvällsaktiviteter för en bredare målgrupp har tillkommit, fler cykelställ, bättre skyltning, fler fältarbetare under kvällar och nätter är några konkreta exempel som genomförts. Likaså har man blivit varse om vikten av bättre kvällsbelysning på husfasader, parker, stråk och inte minst butiker. Det ger en trygghetskänsla och förebygger brott. En bättre dialog finns också mellan de olika aktörerna för att exempelvis hantera stökiga kvällar. Särskilt kvällsvandringarna med representanter från kommunen, Polisen, fastighetsägarna, handeln, krögarna är en ögonöppnare för alla.

7 städer omcertifieras

Den lila flaggan, Purple Flag, är en symbol för ett kvälls- och nattliv som upplevs tryggt och säkert för alla, kommer från England.

? När vi lanserade Purple Flag i Sverige 2014 såg vi ett behov. Sedan dess har det tyvärr blivit värre på många sätt men också bättre genom att städerna arbetar aktivt och proaktivt för att skapa en motvikt till det otrygga, fortsätter Tomas Kruth.

De flesta av pilotstäderna som blev certifierade först har arbetat vidare och förbättrat sina betyg inom flera av Purple Flags fem fokusområden. En extern utvärderare har tittat på deras arbete och Borås, Eskilstuna, Karlstad, Kalmar, Stockholm Västervik samt Västerås är nu godkända och får sitt certifikat förnyat. Det gäller två år. För att hålla motivationen igång genomför de flesta städerna kvälls- och nattvandringar 1-2 gånger årligen. På så vis blir de uppdaterade om hur allt fungerar och vilka åtgärder man ytterligare behöver vidta. Flera av städerna har också utökat sitt Purple Flag-område, vilket är ett kvitto på att samverkan fungerar.

Fakta

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. 2014 introducerade Svenska Stadskärnor Purple Flag i Sverige anpassat till svenska förhållanden. Den lila flaggan är en symbol för en säker, trygg och attraktiv stad kvälls- som nattetid och en del i varumärkesbyggandet.

För mer information:

Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag, Svenska Stadskärnor och expert inom stadsutveckling,

036-30 49 82

Inger Alfredsson, nationell samordnare, Svenska Stadskärnor, 073-846 09 83


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status