Anoto Group AB - Anotos företrädesemission fulltecknad

Anotos företrädesemission fulltecknad

Newsdesk 23/5 06:00

Lund, 23 maj 2016 ? Resultatet för Anotos Group AB:s (publ) (?Anoto? eller ?Bolaget?) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 19 maj 2016, visar att 1 003 716 488 aktier motsvarande cirka 94 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 344 575 412 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 32 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom nyemission kommer Anoto att tillföras cirka 160 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 23 maj 2016. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Anotos aktiekapital med 21 323 876,52 kronor från 21 323 876,52 kronor till 42 647 753,04 kronor och det totala antalet aktier ökar med 1 066 193 826 från 1 066 193 826 till 2 132 387 652 när förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli den 24 maj 2016. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 30 maj 2016, respektive den 9 juni för de nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Finansiella och legal rådgivare

Carnegie är finansiell rådgivare och Setterwalls är legal rådgivare till Anoto.
Baker & McKenzie är legal rådgivare till Carnegie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande.
Joonhee Won, VD.

För mer information: www.anoto.com eller email

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Carnegie

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status