FORES - Automatisering har stora men inte så snabba effekter ? lansering av ny antologi

Automatisering har stora men inte så snabba effekter ? lansering av ny antologi

Newsdesk 2/12 08:22

Vilken inverkan har dagens snabba teknologiska utveckling på den europeiska arbetsmarknaden? En rad framstående forskare presenterar en omfattande analys i antologin Machines, jobs and equality som lanseras fredagen den 2 december.

Med perspektiv som robotisering, informations- och datateknik, artificiell intelligens (AI), Bitcoin med mera, ger boken ett vetenskapligt och europeiskt perspektiv på frågor som ofta fått en överdriven beskrivning i populärpressen, baserad på utvecklingen i USA. Författarna framhäver att den teknologiska utvecklingen har stor inverkan på arbetsmarknaden, men inte alltid så snabba effekter som samhällsdebatten ger sken av.

? Efterfrågan på yrkesgrupper förändras och inkomstfördelningen påverkas, men utvecklingen går inte så snabbt som många beskriver den. Det är inte heller självklart att alla länder påverkas på samma sätt som USA, som ofta står i fokus för debatten, säger Fores vice vd Andreas Bergström, en av redaktörerna för boken.

Bokens författare framhåller högkvalitativ utbildning och kontinuerlig fortbildning som viktiga politiska verktyg för att möta utmaningarna från den teknologiska utvecklingen.

? Ökande ekonomisk ojämlikhet är en naturlig följd av den typ av teknologiska utveckling som beskrivs i antologin. En mer tudelad arbetsmarknad ökar behoven att diskutera hur olika typer av arbetsmarknadsregleringar och lönenivåer påverkar arbetslöshet, säger Karl Wennberg, professor och styrelseledamot för Bertil Ohlininstitutet, och den andra redaktören av boken.

Några ytterligare slutsatser i boken vittnar om att lagregleringar kommer bli avgörande för nya typer av digitala plattformar. Centralt står plattformar som säljer varor och tjänster med oförutsägbar utveckling, löst sammanfattade som ?delningsekonomin?, men även traditionella företag där digitaliseringen påverkar befintliga verksamheter och gränserna mellan olika branscher suddas ut. Nya oligopol växer fram baserade på teknologiska standarder och skalfördelar. Dessa förändringar ökar vikten av aktiva tillsynsmyndigheter och lagstiftning kring ny teknik.

Boken har tagits fram av de liberala tankesmedjorna Fores och Bertil Ohlininstitutet för European Liberal Forum ? den paraplyorganisation där båda ingår. Boken lanseras på den europeiska liberala partikongressen (ALDE-kongressen) i Warszawa den 2 december.

Boken går att beställa på www.fores.se/automatisering, där mer information om antologin presenteras.

För kommentarer om innehållet eller mer information om forskningsprojektet kontakta bokens redaktörer:

Andreas Bergström, Vice vd,

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status