Huddinge Kommun - Politiker - Barn och unga prioriteras i Huddinges budget

Barn och unga prioriteras i Huddinges budget

Newsdesk 11/5 08:55

I den styrande koalitionens förslag till budget för 2017 prioriteras barn och unga, lärare och äldre. Stora satsningar görs på nya skolor, förskolor och idrottslokaler. Budgeten presenteras i ett pressat ekonomiskt läge med en svagare utveckling av skatteintäkterna.

? Vi har ett tufft ekonomiskt läge samtidigt som Huddinge är en snabbt växande kommun. Det ställer höga krav på alla förvaltningar att prioritera. Vårt fokus ligger på ordning och reda i ekonomin och ansvarstagande för framtiden, vilket resulterat i att vi har kunnat prioritera kommunens kärnverksamheter utan att höja skatten, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Koalitionen har utöver de riktade prioriteringarna budgeterat ett överskottsmål på 2 %.

? För att klara av framtidens utmaningar och ökade kostnader behöver vi ha ekonomisk buffert. Det är så vi säkrar balans i ekonomi och kvaliteten i våra viktigaste verksamheter, säger Daniel Dronjak (M).

Budget 2017 i korthet:

Barn och unga prioriteras. 21,9 miljoner fördelas ut till grundskolenämnden, förskolenämnden och socialnämnden.

Hela det riktade statsbidraget (lärarlönelyftet) på 25 miljoner kronor fördelas ut till skolnämnderna för att stärka lärarlönerna med fokus på att premiera Huddinges skickliga, behöriga och legitimerade lärare.

2 miljoner kronor till äldreomsorgen för förebyggande insatser, anhörigstöd med mera.

25 miljoner kronor av det särskilda statsbidraget avsätts för att säkra kvaliteten i verksamheterna och täcka kostnader för flyktingmottagande och integration.

Investeringsbudgeten för vägunderhåll utökas till 50 miljoner kronor. Trots det ekonomiska läget prioriterar vi att underhålla kommunens gator och vägar.

2 miljoner kronor i ökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder och 0,5 miljoner kronor till sommarjobbssatsningen ?Tillsammans för Skogås?.

Daniel Dronjak, gruppledare (M)
Malin Danielsson, gruppledare (L)
Christian Ottosson, gruppledare (C) 
Leif Dyrvall, gruppledare (DP)
Karl Henriksson, gruppledare (KD) 
Lars Björkman, gruppledare (HP)


För mer information:

Daniel Dronjak (M)
Kommunstyrelsens ordförande 
08-535 30 157
Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status