Bästa Modellen - Bästa Modellen - En bondepraktika för 2000-talet

Bästa Modellen - En bondepraktika för 2000-talet

Newsdesk 23/5 16:06

- Ökad komplexitet i samhället kräver en vidare förståelse för hur det fungerar. För hundra år sedan behövde bönderna en guide som vägledde dem genom odlingssäsongerna. Nu behövs en annan sorts vägledning för att hantera jaget, gruppen, framtiden.

Detta är den första samlade översikten av modeller som gjorts i Sverige - och arbetet har bara börjat. 

- Vi har femtio modeller till i bagaget - och dessutom massor av exempel på hur de kan implementeras och tillämpas, menar Charlotta Rydholm.

- Vår ambition har varit att skapa en inspirationskälla till "nästa steg" rörande strategi, idéprocesser, gruppdynamik, personlig utveckling... Modeller fungerar som kartor - de visar vägen. Modeller fungerar också som recept, som kan modifieras efter behov. De lägger inte minst grunden till tankekollektiv för en grupp som ska samarbeta. Alla har en gemensam bild och ett språk att utgå från. 

- Varje uppslag i boken öppnar en dörr till en hel värld, säger Anna Laurin, som är bokens redaktör. Varje modell har sin bakgrund och berättelse. Vi har skapat ett inspirerande smörgåsbord, som läsaren har all anledning att utforska vidare. 

I boken presenterar fjorton personer med utvecklingsfokus sina bästa modeller, tex: 

Calle Sjönell, CD på Mullen Lowe Brindfors - Go wide before deep
Emma Stenström, docent Handelshögskolan - Theori U
Fanna Ndow Norrby, författare till Svart Kvinna - Intersektionalitet
Fredrik Heghammar och Joe Coppard, digitala kommunikatörer - Sling process
Fredrik Wikholm, visionär - The Sweetspot Model
Navid Modiri, processledare för förändring och integration - Skyltfönstret
Rebecca Prytz, kommunikationschef Besqab - Fikaindex
Thea Tyvi, produktionsledare - Personlig Business Model Canvas
Yomi Abiola, journalist - Public Narrative
Åsa Marklund, kommunikativ rådgivare - Corporate Brand Identity Map 

Övriga modeller i boken: Andetaget, Brief, Check in/Check out, Consumer Trend Canvas, Cycle of experience, Debrief, Deep Democracy, Eisenhowerprincipen, Ethos/Pathos/Logos, EQ-trappan, Fight or flight, Från 9 till 1, Förhandlingsmall, Förändringstrappan, Grupp-Relation, Gyllene Cirkeln, Idégenerering, Inflytandecirkeln, Inkluderande samtal, Inlärningstrappan, KASAM, Kreativ brief, Kundresan, Maktbasanalys, Maslows behovstrappa, Microbrief, Positioneringsmatris, Post-it-frenzy, Riskanalys, SCI93, Sender-Reciever-teorin, SMART, SOAR, Soffice, Sunt självhävdande, SWOT, Talang och överslag, The Life of a Project, The Terrorist Line, Touch points, World Café, Återkoppling i tre steg. 

Bokens upphovsmän: Gruppen har samarbetat i sann 2016-talsanda: digitalt, på distans och över flera generationer. Teamet har gemensam bakgrund på Berghs School of Communication.

Initiativtagare: Charlotta Rydholm, tidigare utbildningschef Berghs School of Communication.
Redaktör: Anna Laurin, tidigare ämnesansvarig för Reklamutbildningen.
Form och illustration: Mickel JiunnTzer Yu och Niklas Olovsson, art directors och illustratörer examinerade från reklamutbildningen 2015. 

Tryckeri:
Göteborgstryckeriet. 

Kontakt:
0730 61 57 57

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status