Women for Leaders - Beamon People - första IT-konsultbolaget som blir Women for Leaders ?Equal employer?

Beamon People - första IT-konsultbolaget som blir Women for Leaders ?Equal employer?

Newsdesk 16/1 15:28

Sverige sägs vara bäst på jämställdhet. Ändå är kvinnor fortfarande underrepresenterade i näringslivets högsta ledning och styrelser. Av dagens börsbolag är 21% av ledningsgrupperna kvinnor och endast 6% av VD:arna kvinnor. Om utvecklingstakten fortsätter i samma tempo kommer vi ha jämställda (40/60) ledningsgrupper år 2040. Det är dags att vidta konkreta åtgärder för att få till stånd en förändring.

Women for Leaders har tagit fram en unik helhetslösning för företag som grundar sig i det forskningen lyfter fram som hinder för att nå en jämställd arbetsplats. Det kan vara hinder som t ex kulturen och värderingarna inom företaget, att det råder en manlig norm inom ledarskap, att det är ojämnställd lönesättning, rekryterings- och bedömningspolicy eller ett oflexibelt arbetssätt.

De företag som ansluter sig visar att de tar dessa frågor på allra största allvar och att de gör ett aktivt val att uppfylla de uppsatta målen genom konkreta åtgärder, handlingsplaner och uppföljning innan 2020.

"Det här är ett sätt för företagen att tydligt visa att man strävar efter att bli en attraktiv och jämställd arbetsgivare både internt och externt. På så sätt blir det mer konkret och handlingskraftigt, säger Eva Ekedahl och Jeanna Rutherhill grundarna av Women for Leaders."

Beamon People är unika som techbolag genom att de är jämställda (48% kvinnor.) De är även helt jämställda i såväl ledningsgrupp som säljgrupp. De är också det första företaget i IT-branschen att ingå partnerskap med Women for Leaders.

"Jämställdhet är en självklarhet för oss. Vi anställer fantastiska människor oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Säger sig självt att hälften av dem borde vara kvinnor då. Sedan verkar vi i en bransch där män är klart överrepresenterade i de tekniska rollerna, vilket gör det utmanande rent numerärt. Att vi vidare behandlar alla våra medarbetare med samma respekt och ger alla samma möjligheter är precis lika självklart. Vi är väldigt glada över samarbetet med Women for Leaders. Förhoppningsvis kan vi bli förebilder i den här viktiga frågan och tillsammans leda en positiv förändring mot större jämställdhet i näringslivet, säger VD på Beamon People Daniel J:son Lindh"

Genom partnerskapet får Beamon People symbolen ?Equal employer? som visar både internt som externt att jämställdhet är ett strategiskt och prioriterat område samt att de följer Women for Leaders riktlinjer som innebär att:

  • arbeta aktivt för en inkluderande företagskultur och värderingar
  • säkerställa att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
  • arbeta aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy
  • skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.

På så vis kan medarbetarna och omvärlden känna sig trygga med att ledningen arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet genom konkreta handlingsplaner. Women for Leaders utfärdar märkningen ?Equal employer? och coachar företagsledningen i arbetet.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status