Charity Rating - Blir ditt månadsgivande en investering i fossila bränslen? - Charity Rating lanserar ny funktion

Blir ditt månadsgivande en investering i fossila bränslen? - Charity Rating lanserar ny funktion

Newsdesk 10/2 09:14

Flera ideella organisationer som arbetar med fattigdomsbekämpning och människor på flykt saknar riktlinjer för att undvika kapitalplaceringar i företag som utvinner fossila bränslen. Nu lanserar Charity Rating en ny funktion som ger givare möjlighet att se om organisationen de stödjer investerar i vapen, pornografi, alkohol, tobak eller fossila bränslen. Genom att öka insynen hoppas Charity Rating att fler organisationer väljer att aktivt ta avstånd från ohållbara investeringar och att givare börjar ställa krav på att få veta hur deras gåvor kan komma att investeras. 

Svenska ideella organisationer kommer att spela en viktig roll i att bidra till att FN:s nya hållbarhetsmål uppnås. Charity Rating kan dock konstatera att flera svenska ideella organisationer idag saknar riktlinjer för att undvika placeringar i fonder och bolag kopplade till oetiska verksamheter. Vanligast är att organisationerna inte valt att aktivt ta avstånd från bolag som utvinner fossila bränslen.

?Det handlar om ansvarstagande gentemot sina givare, ansvar inför de globala hållbarhetsmålen och världens befolkning. Organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och motverkandet av fattigdom bör inte investera i verksamheter som bidrar till klimatförändringar, naturkatastrofer och mänskligt lidande?, säger Charity Ratings verksamhetschef Gerda Larsson.

Att arbeta med frågor gällande klimat, fattigdom och människor på flykt på grund av konflikter och naturkatastrofer och samtidigt sakna riktlinjer för investeringar i fossilbolag som bidrar till ökade klimatförändringar är i längden ohållbart.Med detta som bakgrund lanserar Charity Rating nu en ny funktion som ger givare möjlighet att se om organisationen de stödjer investerar i vapen, pornografi, alkohol, tobak eller fossila bränslen.

Information om organisationernas investeringar kommer att publiceras i Charity Ratings digitala databas Givarguiden i samband med den årliga uppdateringen sommaren 2016. Läs mer om funktionen på Givarguidens hemsida.

Presskontakt:

Gerda Larsson

Verksamhetschef

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status