Handelshögskolan i Stockholm - Boksläpp: Dumhetsparadoxen av Mats Alvesson

Boksläpp: Dumhetsparadoxen av Mats Alvesson

Newsdesk 26/5 14:30

Handelshögskolan hälsar välkommen till boksläpp av Mats Alvessons "Dumhetsparadoxen: kraften och fallgroparna i funktionell dumhet i arbete" torsdag den 2 juni klockan 17.00-17.45. Författaren är professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Om boken och författaren:

Flockbeteende och bekvämlighet. Dåligt självförtroende blandat med rädsla för att råka illa ut. Förförelse genom floskulösa visioner, varumärkanden, värdegrunder och strategier. Imitationer av andra. Organisations- och ledarskapsmodevågor. Vad innebär allt detta för en arbetsplats? Mats Alvesson, har skrivit en bok om fenomenet funktionell dumhet ? vad som gör att rimligt begåvade människor inte överdriver självständigt tänkande när de är på arbetet. Organisationer genomsyras av ett underskott på reflektion.

? De kritiska frågorna ses som obekväma och därför intar vi följsamma positioner där vi anstränger oss för att ingen ska kunna anmärka på oss. Då kan vi hamna i ett läge där alla gör rätt, en positiva anda råder och allt ser bra ut men mycket fungerar illa, säger Mats Alvesson. Funktionell dumhet innebär teknisk kompetens och att man inte gör bort sig - mycket fungerar hyfsat och förutsägbart på kort sikt, men dumheter passerar obemärkt och det blir mycket slöseri med resurser. T ex verkningslösa ledarskapsförsök, mötesritualer och tjusiga utvecklingsprojekt.

Mats Alvesson har skrivit ett 30-tal böcker är en av Europas mest citerade lednings- och organisationsforskare och utsågs 2010 till Wallenberg Scholar med ett personligt forskningsanslag på 15 miljoner kronor, vilket nyligen förlängdes med samma summa. När Alvesson och Spicer först lanserade begreppet funktionell dumhet i en vetenskaplig artikel 2012 ledde detta till stort internationellt genomslag i bl a Le Monde, Financial Times, Business Weeks, SVT mm.

Många kopierade artikeln och sände runt till alla på deras arbetsplatser. Begreppet funktionell dumhet upptogs i officiellt svenskt språkbruk 2013. Den aktuella boken utvecklar begreppet, belyser dess breda relevans i en mångfald sammanhang och visar på hur funktionell dumhet kan motverkas.

För mer information kontakta

Linn Hansson

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status