Deflamo AB - Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Newsdesk 23/2 08:49

Perioden i sammandrag

  • Nettoomsättningen för helåret 2016 uppgick till 4 051 kSEK (1 100) och för fjärde kvartalet till 1 090 kSEK (368).
  • Rörelsens kostnader avseende 2016 minskade jämfört med föregående år och slutade på -12 682 kSEK (-13 390).
  • Rörelseresultatet för helåret 2016 uppgick till -14 612 kSEK (-16 183) och för fjärde kvartalet blev resultatet -3 446 kSEK (-4 070).
  • Likvida medel uppgick till 5 075 kSEK (4 039) per den 31 december 2016.

VD:s kommentarer

Det sista kvartalet har bjudit på både framgångar, i form av nya projekt och positiva resultat från vårt utvecklingsarbete, men även motgångar i form av framflyttade produktionstester hos kunder och förseningar med färdigställandet av vår pilot-anläggning. Att våra kunder flyttar fram sina produktionstester är tyvärr inget vi kan påverka, men inte desto mindre frustrerande då vi behöver omsättningstillväxt. Vi är dock fortsatt optimistiska om att vi inom kort kan få resultaten från dessa planerade tester och att de är till vår fördel.

Kvartal 4 harpräglats av ett intensivt arbete med vår nya pilotanläggning i Karlshamn. Resan har inte varit helt utan problem, vilket jag har beskrivit tidigare, och det är kanske inte så ovanligt i sådana här sammanhang, speciellt inte då anläggningen är unik i sitt slag. Vår tillverknings-process är baserad på hittills obeprövade metoder för att framställa vår produkt, därav också vår möjlighet att söka patent på processen. En ansökan som vi hoppas blir godkänd inom kort. Mer arbete återstår dock i Karlshamn innan vi har nått målet, vilket är en effektiv och tillförlitlig tillverkning av vår produkt Apyrum. Vi har som målsättning att klara detta under första kvartalet 2017, vilket tyvärr är betydligt senare än den ursprungliga planen. Vi har dock kunnat genomföra småskaliga produktionstester i samband med vårt produktutvecklingsarbete.

För att ytterligare öka prestandan i olika PVC-applikationer har vi under det sista kvartalet 2016 satsat hårt på eget utvecklingsarbete av Apyrum. I en typisk PVC-formulering hos kund så ingår ett flertal olika flamskyddsmedel, varav Apyrum kan vara ett, och dessa måste kunna samverka vid de komplicerade kemiska reaktioner som uppstår vid brand.

Mycket tid och kraft har lagts på att optimera våra recept och en kartläggning av PVC-formuleringar är gjord för att hitta de substanser som Apyrum bäst samverkar med. Detta är värdefull information i marknads- och försäljningsarbetet då vi bättre kan styra företagets säljinsatser mot rätt typ av kund och applikation, och med rätt produkterbjudande. Det ger oss dessutom möjligheten att än bättre styra vårt framtida utvecklingsarbete, av våra egna produkter, till rätt utvecklingsområde. Ett exempel på ett sådant utvecklingsarbete är ett nytt recept som vi nu arbetar med och som, även om det är i ett tidigt skede, visar goda möjligheter till förbättrad prestanda till en betydligt lägre kostnad. Får vi fortsatta positiva resultat av våra vidare tester av detta nya recept så kommer det att stärka vår konkurrenskraft betydligt. Det återstår dock en hel del arbete med konfirmerande tester i labb och i vår pilotanläggning, innan vi kan gå vidare till kundförsök med denna nya produkt.

Avslutningsvis är jag mycket tacksam och nöjd med att kunna konstatera att vi under sista kvartalet av 2016 fick ta emot vår största order hittills i bolagets historia. Vår största kund inom PVC-marknaden placerade då en order motsvarande 1,8 MSEK. Leveranserna är planerade under första halvåret 2017 och min förhoppning är att jag under samma period skall få möjlighet att informera marknaden om fler positiva nyheter.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  • Bolaget erhåller sin hitintills största order till ett värde om ca 1,8 MSEK.
  • Bolaget tar upp ett lån om 5 MSEK från en av bolagets större aktieägare.

Se fullständig rapport i bifogad pdf. Denna finns också tillgänglig på företagets hemsida www.deflamo.com

För mer information, kontakta:
Johnny Bodin, VD
0700-92 07 39
Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status