Axfood AB - Bra tillväxt med högaktivitetsnivå

Bra tillväxt med högaktivitetsnivå

Newsdesk 14/7 11:21

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar andra kvartalet:

? Axfoods försäljning var genomgående stark under andra kvartalet, vilket innebar en bra tillväxt för koncernen. Aktivitetsnivån var hög i alla dotterbolag och i samtliga kanaler. Vi har fortsatt satsa på framtida tillväxt, som till stor del är relaterad till vårt digitala erbjudande, och integrerat gränshandels-kedjan Eurocash och matkassebolaget Middagsfrid.

Rörelseresultatet för kvartalet låg i linje med föregående år och den helårsprognos som vi har lämnat. Den underliggande lönsamheten är stabil, men Hemköps resultat har påverkats av Hemköp City i Stockholm som tillfälligt stängts för ombyggnation och kostnader för en expansiv utrullning av e-handel. Därutöver har rörelseresultatet påverkats av koncernens framtidssatsningar.

Sammanfattning av andra kvartalet 2017

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 925 Mkr (10 901), en ökning med 9,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 487 Mkr (494), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent (4,5).
 • Periodens resultat var 379 Mkr (384) och resultat per aktie 1,81 kr (1,83).
 • Eurocash Food AB konsolideras från och med 1 april.
 • Den 31 maj förvärvade Axfood matkasseföretaget Middagsfrid.
 • Axfood fokuserar på tillväxt och nyinvesteringar, och prognosen är ett rörelseresultat för 2017
  i linje med utfallet 2016.

Sammanfattning av första halvåret 2017

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 22 564 Mkr (21 206), en ökning med 6,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 884 Mkr (902), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,9 procent (4,3).
 • Periodens resultat var 688 Mkr (700) och resultat per aktie 3,28 kr (3,34).
 • Den 31 januari slutförde Axfood erbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Matse Holding AB.
  Per den 31 mars uppgick Axfoods innehav till över 99 procent av aktierna.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Från den 1 augusti övergår Anders Lexmon från att vara tillförordnad ekonomi- och finansdirektör
  för Axfood-koncernen till att vara ordinarie.

Välkomna att lyssna på dagens telefonkonferens som börjar kl 14:00, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar andra kvartalet 2017. Presentationen kan följas på axfood.se och/eller via telefon:

Sverige: +46 8 566 426 66
Storbritannien: +44 203 0089 804
USA: +1 855 8315 945.

För ytterligare information kontakta: Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, 072-23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 klockan 13:00 CET.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar ?n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se, Middagsfrid samt delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se 


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Investor Axfood

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status