Brandskyddslaget - ?Brandskyddslaget anställer forsknings- och utvecklingschef - Nu säkrar vi framtiden!

?Brandskyddslaget anställer forsknings- och utvecklingschef - Nu säkrar vi framtiden!

Newsdesk 10/10 06:30

För att ytterligare stärka företagets forskningsaktivitet anställer Brandskyddslaget teknologie doktor Robert Jansson McNamee som forsknings- och utvecklingschef. Robert kommer närmast från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där han under många år bedrivit vetenskapligt arbete nationellt och internationellt.

Brandskyddslaget har alltid satt forskning och utveckling i centrum, och dess grundare har ett flertal patent. I dag driver företaget forskningsprojekt inom bland annat bärande konstruktioner, höga trähus och fasader. Under Robert Jansson McNamees ledning avser Brandskyddslaget än mer stärka och vidga sin forskningsaktivitet.

Brandskyddslagets VD Martin Olander:

-?Våra kunder ger oss ofta svåra uppdrag där det inte alltid finns självklara lösningar. Genom aktiv forskning ges våra experter tillgång till unika möjligheter att finna dessa lösningar. Anställningen av Robert möjliggör att vi även fortsättningsvis kan vara företaget som klarar alla typer av uppdrag, vilket givetvis är till stor nytta för våra kunder.?

Robert Jansson McNamee lämnar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut efter 15 år. Där han bland annat har arbetat med forskning och provning och hans huvudområde har varit betongrelaterade frågor med fokus på brandspjälkning. 2013 presenterade Robert Jansson McNamee sin doktorsavhandling Fire Spalling of Concrete ? Theoretical and Experimental Studies, vid KTH i Stockholm. Han har vidare förläst vid nationella och internationella konferenser och är författare till en lång rad forskningsrapporter och artiklar och är med sitt stora kontaktnät fortfarande aktiv i nationella och internationella kommittéer.

Robert tillträder sin tjänst på Brandskyddslaget i december:

-?Jag vill skapa en kreativ miljö med rum för öppna diskussioner, där kunskapsåterföring är grunden till en hållbar och utvecklande forskningsverksamhet. Samtidigt vill jag bygga vidare på Brandskyddslagets goda samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och knyta universitet och högskolor närmare.?

Mer information
Länk till artikel på hemsidan http://www.brandskyddslaget.se/nyheter/brandskyddslaget_anstaller_forsknings_och_utvecklingschef/388


KontaktpersonMartin Olander, VD Brandskyddslaget, 08-588 188 57, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status