Priveq Invest - ByggPartner offentliggör utfallet av erbjudandet i samband med notering på Nasdaq First North Premier

ByggPartner offentliggör utfallet av erbjudandet i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Newsdesk 1/12 07:52

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

1 december 2016

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) (?ByggPartner? eller ?Bolaget?) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (?Erbjudandet?).

Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort både bland allmänheten i Sverige och bland institutionella investerare i Sverige och utlandet. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

  • Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 37 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på ByggPartner om 448 MSEK.
  • Erbjudandet omfattar 6 053 552 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande 50 procent av antalet utestående aktier. Inga nyemitterade aktier erbjuds.
  • Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning, har de säljande aktieägarna[1] åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 908 032 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (?Övertilldelningsoptionen?).
  • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet omfatta högst 6 961 584 aktier, motsvarande ca 57,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
  • Baserat på det slutgiltiga priset uppgår det totala värdet av Erbjudandet till 224 MSEK, under antagande om att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas och 258 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer Bolagets grundare, Bo Olsson, genom bolaget AB Surditet, vara den största aktieägaren med cirka 20 procent av aktierna i Bolaget.
  • Det totala antalet aktier i Bolaget kommer inte att förändras som ett resultat av Erbjudandet utan kommer fortsatt att vara 12 107 103.
  • Cirka 5 000 investerare har tilldelats aktier i ByggPartner.
  • Beräknad första handelsdag för ByggPartners aktier på Nasdaq First North Premier är den 5 december 2016 under kortnamnet ?BYGGP? och beräknad likviddag är den 5 december 2016.
  • Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Avanza är Selling Agent och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare i Erbjudandet.

Sverker Källgården, VD, kommenterar: ?Vår övergripande målsättning är att skapa bestående värden för våra kunder och aktieägare. Det gör vi genom att göra det vi är bäst på, bygga fastigheter och fortsätta utveckla vår partneringmodell. Vi jobbar hårt för att visa att ByggPartner är ett byggbolag med stabil lönsamhet och tillväxt. Jag vill nu välkomna alla nya aktieägare till ByggPartner och jag tycker det är jättekul att en stor del av ledningen däribland mig själv, delar av styrelsen och flera av våra medarbetare har köpt aktier i Erbjudandet.?

Bo Olsson, grundare och styrelseledamot, kommenterar: ?Genom Erbjudandet har vi fått en bred aktieägarbas av svenska och internationella investerare. Noteringen ökar kännedomen om ByggPartner ytterligare, vilket kommer att ha en positiv inverkan på Bolaget. Vi ser framemot att utveckla Bolaget vidare tillsammans med alla nya aktieägare.?

Louise Nilsson, VD Priveq Investment och styrelseledamot, kommenterar: ?Vi är stolta över att ha bidragit till ByggPartners utveckling och över det stora intresse som såväl cornerstone investors som andra investerare har visat Bolaget. Priveq ser nu framemot att fortsätta följa och stötta ByggPartner i noterad miljö.?

[1] Säljande aktieägare är (i) AB Surditet (ii) Priveq Investment Fund III KB (iii) Priveq Investment Fund III AB (iv) LIRFO Invest AB (v) WellMats AB (vi) Dalakvartetten Huskonsult AB (vii) Sjulsarvet Invest AB (viii) Lars Sunder Consulting AB (ix) Dala Tillväxt AB (x) Ulla Nygårds.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Källgården, VD, ByggPartner
Tel: +46 243 55 95 70
Mob: +46 70 416 97 70
E-post: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Avanza

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status