Eco By Sweden - CE-märkning eller böter upp till 20.000 kronor - CE innefattar alla energikrav i ett certificat

CE-märkning eller böter upp till 20.000 kronor - CE innefattar alla energikrav i ett certificat

Newsdesk 1/3 08:00

Standarder och certifieringar - CE, RoHS och TÜV

Den vanligaste kravmärkningen är förmodligen den numera välkända CE-märkningen som är en standard inom EES-länderna. CE är en franskt förkortning för Conformité Européenne och betyder i enlighet med EG-direktiven. CE har funnits i över 40 år som en standard på elprodukter. Har en produkt en CE-märkning kan det säljas inom hela EES-området utan begränsningar eller ytterligare krav. En CE-märkt produkt ska följa kraven på hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Kontrollen för CE är också omfattande och produkter ska leva upp till en viss nivå för att kunna få CE-märkning. Kontroller görs både av transporter ute till sjöss och på plats av kontrollorgan som Energimyndigheten efter tips eller genom rutinkontroller. 

Andra standarder och krav - RoHS och TÜV - Vad står de för?

RoHS är ett EU-direktiv - direktiv 2002/95/EG numera direktiv 2011/65/EU - som förbjuder användningen av tungmetaller såsom exempelvis kvicksilver i lysrör och lågenergilampor. Men också i andra elektriska produkter. Direktivet började få effekt inom EU i juli 2006 och ersattes senare av det så kallade RoHS 2-direktivet som möjliggör miljösanktioner med upp till 20.000 kronor i det fall det saknas CE-märkning på produkten eller att det saknas uppgifter om tillverkaren. Man ska kunna avge EU-försäkran om en produkt laglighet. RoHS är en förkortning av engelskans "R estriction of Hazardous Substances" och implicerar som namnet anger en begränsning av användningen av miljöfarliga handelsvaror på den inre marknaden. Direktivet började gälla den 1 juli 2006. En annan erkänd standard är, TÜV som är en tysk förkortning för "Technischer Überwachungsverein" och är likaså ett tyskt organ som agerar oberoende och opartiskt med syftet att skydda människa och miljö från faror från fabriker och produkter bland annat. För att få TÜV-godkännande, s.k. TÜV gepruft gäller höga kvalitetskrav och märkningen har vuxit sig stark i hela världen. 

CE, RoHS och TÜV är standarder och certifieringar för kvalitet och miljö

Högre krav ställs på var och en att arbete för en bättre miljö. Att tänka på att konsumera miljövänliga varor borde inte vara en allt för stor uppoffring kan tyckas. Väljer man en produkt med CE vet man exempelvis att den är laglig och inte farlig att använda. Ofta kan en produkt ha flera olika kvalitetsmärkningar för att uppfylla olika krav på miljö och hälsa, men också funktionalitet och kvalitet. 

Hur får man CE-märkning på en produkt

CE-märkningen är en stark "titel" som fås genom rigorösa tester och prov. Intertek är ett företag som bistår producenter och tillverkare i olika former av kvalitetssäkring och miljöprestanda. När en ny produkt kommer ut på den öppna eller den inre marknaden måste den CE-märkas. Även en befintlig produkt som man gör ändringar och modifikationer i måste ges en CE-märkning och det kostar ca 25.000 SEK per produkt man vill få standardiserad. 

Andra miljödirektiv av betydelse är WEEE- och ekodesigndirektivet

Ett annat direktiv i samma anda är ekodesigndirektivet som syftar till minskad energianvändning . Det syftar till att minska miljöbelastningen genom att minska koldioxidutsläppen. I samma veva bör även det s.k. WEEE-direktivet nämnas. Direktivet, som trädde i kraft år 2008 samtidigt som ekodesigndirektivet, har sikte på insamlingen av elektronikskrot och därtill följande insamlingsmål.

Eco By Sweden AB 2014


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status