Cherryföretagen - Cherry har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Moorgate Media Ltd

Cherry har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Moorgate Media Ltd

Newsdesk 8/1 11:18

Cherry har nu genomfört förvärvet av Moorgate Media Ltd, ett Malta baserat affiliatebolag, och snittkursen för apportemission uppgick till 119,33 kronor per aktie. Aktierna värderades baserat på den genomsnittliga stängningskursen för Cherrys aktie för perioden 16-23 december 2015. Efter genomförd apportemission som utgjort köpeskilling för Moorgate Media Ltd ökade antalet aktier i bolaget med 309 302 B-aktier. Apportemissionen har stöd från bemyndigande från Årsstämman 12 maj 2015. Efter dessa ändringar uppgår det totala antalet aktier i Cherry AB (publ) per den 7 januari 2016 till 14 297 114 aktier, varav 997 600 aktier av serie A och 13 299 514 aktier av serie B, motsvarande totalt
23 275 514 röster.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Burvall, vd och koncernchef Cherry AB (publ), Telefon 08- 514 969 52, 0709-279 632, Till pressmeddelandet

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

DMCA.com Protection Status