Textile Fashion Center - Christian Lundell blir ny VD för PROTEKO

Christian Lundell blir ny VD för PROTEKO

Newsdesk 27/4 14:16

Styrelsen i Stiftelsen PROTEKO har utsett Christian Lundell som ny VD

PROTEKO går nu vidare i sin satsning att stödja handel-, mode-, textil och konfektionsföretagen och rekryterar Christian Lundell som ny VD. Christian har varit ledamot i styrelsen sedan 2011, under sista året vice ordförande, vilket har gett honom ett klart och tydligt helikopterperspektiv vilket är givande nu när han antar utmaningen att fortsätta satsningen för att bevara, vidareutveckla och höja kompetensen i hela den textila värdekedjan. Christian Lundell fortsätter även uppbyggnaden av satsningen på design och mode delen som adderades under hösten i form av förvärvet av Nordisk Designskola samt utveckling av det textila klustret i Textile Fashion Center. Tidigare VD Maria Svanehed sa upp sig i november för att fortsätta inom området inköp, sourcing och produktion.

Christian Lundell har en mer än 18 års erfarenhet från textilbranschen och Almedahls i form av flertalet befattningar, såsom fabrikschef och operativ chef. Han har verkat för att göra textilbranschen mer attraktiv, genom att öppna portarna för studerande, nätverk och samverkan med olika utbildningsformer, organisationer och företag. Sedan 2011 har också Christian varit engagerad i Stiftelsen PROTEKOs styrelse.

? Christian har lång erfarenhet inom textilbranschen och känner till PROTEKOs verksamhet utifrån styrelseuppdraget. Han har också aktivt deltagit i verksamheten genom engagemang i LIA och praktisk utbildning i fabriksmiljö hos Almedahls i Kinna. Christian uppfyller alla kriterier som vi sökt efter mer än väl och jag är stolt över att han tar sig an uppdraget säger Leila Pekkala, styrelseordförande för Stiftelsen PROTEKO.

- Det ska bli fantastiskt roligt att börja som VD på PROTEKO och få jobba med att säkerställa att textilbranschen får den kompetens som behövs och också som en intresseorganisation visa branschens attraktion för framtida medarbetare, säger Christian Lundell.

Om Stiftelsen PROTEKO
PROTEKO är Sveriges ledande textila stiftelse för den Skandinaviska Textila Marknaden och utbildar textila Sverige genom konsultation, kurser och Yh-utbildningar. PROTEKO arbetar med utveckling av den svenska textila kompetensen och har som syfte att öka lönsamheten inom den nationella textila branschen.

PROTEKO bedriver textila utbildningar, kompetensförstärkning och konsultation via sina varumärken Nordisk Designskola, TEKOsupporten och Textilt Kvalitetsnätverk. Med kompetensförstärkning och utbildning hela vägen genom odling, produktion, förädling, tillverkning, inköp, samt försäljning ser PROTEKO till att hela tiden sträva efter förnyad och uppdaterad kunskap. Detta gör att den kompetensförstärkning som görs via stiftelsen är väl anpassad för att anta branschen spännande utmaningar.

För ytterligare information vänligen kontakta 

Christian Lundell
0739 60 26 26

eller

Leila Pekkala
0709 26 15 60 


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status