Incit AB - D. Carnegie & Co väljer Incit Xpand

D. Carnegie & Co väljer Incit Xpand

Newsdesk 23/1 10:21

Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag inom bostäder väljer Incit Xpand. Det är ett viktigt steg i D. Carnegie & Co´s resa mot ökad digitalisering. För Incit innebär affären ännu en bekräftelse på att fastighets- och affärssystemet klarar högt ställda krav.

Efter en noggrann upphandling av ett nytt fastighets- och affärssystem väljer D. Carnegie & Co Incit Xpand. I den styr- och referensgrupp som upphandlade systemet fanns 13 medarbetare som representerade olika områden. Tillsammans tog de fram de viktiga kriterier som låg till grund för det slutgiltiga valet. Ledordet i upphandlingen var användarvänlighet.

Ett annat viktigt kriterium var att D. Carnegie & Co vill få ut mycket information från ett och samma system. Systemet ska även integreras med flera andra system.

? Valet av Incit Xpand är ett viktigt steg i D. Carnegie & Co´s resa mot ökad digitalisering. Vår ambition är att bli det mest effektiva bostadsbolaget genom digitaliseringen. Incit har visat att de har förstått vad vi som kund är ute efter. Vi tittar alltid efter möjligheter på att effektivisera vår verksamhet, säger Ulf Nilsson, CEO, D. Carnegie & Co.

? Incit Xpand kommer att ersätta mycket arbete med papper, penna och Excel, säger Per-Axel Sundström, finansdirektör, D. Carnegie & Co.

Incit släppte i december den senaste versionen av sitt fastighets- och affärssystem. Totalt 67 200 utvecklingstimmar ligger bakom nyheterna som hjälper fastighetsägare att digitalisera och effektivisera sina verksamheter.

? Användarvänligheten har varit mycket viktig i utvecklingen av Incit Xpand 17. Det tror jag har bidragit till att D. Carnegie & Co valde oss. De hade höga krav som jag är stolt över att vi lyckades klara på bästa möjliga sätt, säger Göte Berntsson, CEO Incit.

För mer information, kontakta:
Göte Berntsson, CEO ?

Till pressmeddelandet