GapActors ekonomisk förening - De gör plats i staden för kreatörer och värderingsdrivna entreprenörer

De gör plats i staden för kreatörer och värderingsdrivna entreprenörer

Newsdesk 13/9 07:40

Den 5:e september slog The Nomad Inn upp dörrarna på Skeppsbron 4 i Göteborg. Till och med mars 2017 testar tre arkitekter i föreningen GapActors en ny verksamhet, ett nomadiserande co-workingspace, som flyttar mellan olika tillfälligt tomma lokaler, erbjuder billiga skrivbordsplatser och mötesrum men kanske framför allt ett socialt sammanhang och möjligt utbyte med andra kreatörer och värderingsdrivna entreprenörer.

Idén om The Nomad Inn föddes inom ett examensarbete på masterprogrammet Design för hållbar utveckling på Chalmers arkitektur under våren 2015. Anna Gustafsson och Sofia Park ville utreda hur vårt samhälle kan hushålla bättre med de fysiska resurser vi har och tittade på strategier för hur olika typer av lokaler i staden skulle kunna nyttjas bättre och komma fler till gagn. Efter examen startade de, tillsammans med en tredje arkitekt Klara Mörk, upp föreningen GapActors som ett sätt att kunna arbeta med strategiska utvecklingsprojekt inom hållbarhet och samhällsbyggnad, så som till exempel The Nomad Inn.

Tillfälliga vakanser, alltså lokaler ? framförallt kontor ? som står tomma mellan hyresgäster, var en typ av situation som framstod som vanlig och samtidigt mycket intressant för fastighetsägare att minska. En enkätundersökning och ett antal intervjuer visade att många svarande som nappade på idén om The Nomad Inn var kreatörer och värderingsdrivna organisationer med oregelbundna arbetsmönster och sämre betalningsförmåga. Ett mobilt co-workingspace fångar upp båda dessa behov.

?Genom att hyra lokaler som annars skulle stått tomma kan vi betala en lägre hyra än konventionell marknadshyra. Det gör att vi kan erbjuda skrivbordsplatser till lägre avgifter än andra konventionella aktörer. Men därmed känns det också viktigt att rikta den resursen mot aktörer som dels behöver den och som dels tillför något till samhället i stort. Genom att begränsa vår målgrupp hoppas vi också kunna skapa en kultur som kretsar kring samhällsnytta och hållbarhet och därmed också vara en plattform för nya projekt och idéer.? ? Sofia Park

Rent praktiskt kommer The Nomad Inn under pilotprojektet flytta in i totalt tre stycken lokaler i tur och ordning. Projektet genomförs i samarbete med den kommunala fastighetsägaren Higab AB som upplåter några av sina vakanta lokaler. Eftersom varje lokal tas i besittning under relativt kort tid måste The Nomad Inn förhålla sig till lokalernas befintliga skick och installationer. Att undersöka lösningar för hur man ändå löser ljus, akustik och en bra atmosfär utan att göra åverkan på lokalen blir därför viktigt under piloten. Även när det gäller inredningen är resurstänkandet viktigt, vid verksamhetsflyttar och omstruktureringar friställs ofta fullt funktionella kontorsmöbler, i det här fallet kommer samtliga möbler från Chalmers som omlokaliserat arkitektursektionen inför en ombyggnad. Pilotstudien kommer att pågå till och med mars 2017 och genomförs med ekonomiskt stöd från Chalmers innovationskontor väst.

?Projektet springer ur vårt engagemang för omställning till ett hållbart samhälle. För oss handlar det dels om att uppmärksamma inlåsta resurser och verka för lösningar där vi i högre utsträckning delar på det vi redan har för att minska behovet av nya fysiska resurser, allt från skrivare till lokaler. Men det handlar också om att ge utrymme, i fysisk bemärkelse, för andra med brinnande engagemang för att skapa förändring genom sin verksamhet och i samarbete med andra?? Anna Gustafsson

För mer information välkomna på öppet hus på Skeppsbron 4 fredag 16/9 kl 16.30-18.30!


Kontakt:
Anna Gustafsson, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status