Deflamo AB - Deflamo offentliggör Informationsmemorandum inför företrädesemission 26 maj ? 9 juni 2017

Deflamo offentliggör Informationsmemorandum inför företrädesemission 26 maj ? 9 juni 2017

Newsdesk 24/5 19:37

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Malmö den 24 maj 2017

Idag offentliggjordes bolagets informationsmemorandum inför den kommande företrädesemissionen med teckningstid 26 maj ? 9 juni 2017. Fullständig information finns att läsa i den bifogade pdf-versionen samt på bolagets hemsida www.deflamo.com

Erbjudandet avser teckning av nyemitterade aktier av serie B, till en kurs om 0,80 kr per styck. Teckningsperioden pågår från och med den 26 maj 2017 till och med den 9 juni 2017. Föreliggande nyemission omfattas till 66,6 procent av emissionsbeloppet av i förväg ingångna teckningsförbindelser och lämnade emissionsgarantier.

Intervju med Deflamos VD, Johnny Bodin, finns att läsa på www.investerarbrevet.se och www.feminvest.nu

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: +46 (0)70 486 17 71
E-mail:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status