Deflamo AB - Deflamo offentliggör utfall i företrädesemissionen

Deflamo offentliggör utfall i företrädesemissionen

Newsdesk 14/6 14:05

Malmö den 14 juni 2017

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Deflamo AB (?Deflamo? eller ?Bolaget?) avslutades den 9 juni 2017. Emissionen innebär att Bolaget tillförs 15,7 Mkr före emissionskostnader. Totalt tecknades cirka 53,8 procent, varav cirka 49,9 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 3,9 procent utan teckningsrätter. Resterande aktier upp till garanterat belopp om 15,7 Mkr tilldelas emissionsgaranter, innebärande en total teckningsgrad om cirka 66,6 procent. 

Deflamos företrädesemission genomfördes med syftet att anskaffa ytterligare rörelsekapital för pågående kundbearbetning samt identifiering av nya kundgrupper för nya produkter, genomföra tilläggsinvesteringar i produktions- och testutrustning, kommersialisera nya produkter, fortsätta utvecklingen av Apyrum för användning i ytterligare produktapplikationer samt för att arbeta vidare med strategiska samarbeten och förvärvsstrategi.

?Vi hade naturligtvis helst sett ett större intresse för emissionen, men vill samtidigt tacka både befintliga och tillkommande aktieägare för uppslutningen. Vi kommer nu självklart att göra noggranna prioriteringar för att optimera utväxlingen vid användning av emissionslikviden.? ? säger Johnny Bodin, VD Deflamo AB.

Besked om tilldelning av aktier kommer inom kort att skickas ut till dem som tilldelats aktier. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North t.o.m. slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under andra halvan av juni.

I samband med registrering kommer även återbetalning att ske av tidigare kommunicerat brygglån om 5 Mkr jämte kompletterande brygglån om 1 Mkr som upptagits från större aktieägare för att säkra rörelsekapital intill dess emissionslikviden blir tillgänglig för Bolaget.

Bolaget har anlitat Eminova Fondkommission AB som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD
Tel: +46 (0)700 92 07 39
E-mail: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status