Deflamo AB - Deflamo senarelägger årsstämma

Deflamo senarelägger årsstämma

Newsdesk 18/4 12:21

Deflamo AB senarelägger med anledning av nedan nämnd företrädesemission sin årsstämma till den 18 maj 2017, kl 11.00. Årsstämman avsågs tidigare hållas den 27 april 2017. Årsstämman den 18 maj 2017 kommer liksom tidigare planerat att hållas i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö.

Enligt separat pressmeddelande denna dag har Deflamos styrelse beslutat om företrädesemission villkorat av årsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår vidare ett teckningsoptionsprogram för personal, ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Kallelse till årsstämman offentliggörs denna dag samt annonseras den 20 april 2017 i Post- och Inrikes Tidningar och hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Annonsering i Svenska Dagbladet om att kallelse skett kommer också att ske den 20 april 2017. Tidigare utfärdad kallelse gäller således inte längre.

Årsredovisningen och övriga handlingar inför stämman kommer därmed att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast från den 27 april 2017.

Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2017 förväntas inte påverkas, utan förutses offentliggöras som planerat den 27 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Deflamo AB (?Deflamo? eller ?Bolaget?) senarelägger med anledning av nedan nämnd företrädesemission sin årsstämma till den 18 maj 2017, kl 11.00. Årsstämman avsågs tidigare hållas den 27 april 2017. Årsstämman den 18 maj 2017 kommer liksom tidigare planerat att hållas i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö.

Enligt separat pressmeddelande denna dag har Deflamos styrelse beslutat om företrädesemission villkorat av årsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår vidare ett teckningsoptionsprogram för personal, ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Kallelse till årsstämman offentliggörs denna dag samt annonseras den 20 april 2017 i Post- och Inrikes Tidningar och hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Annonsering i Svenska Dagbladet om att kallelse skett kommer också att ske den 20 april 2017. Tidigare utfärdad kallelse gäller således inte längre.

Årsredovisningen och övriga handlingar inför stämman kommer därmed att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast från den 27 april 2017.

Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2017 förväntas inte påverkas, utan förutses offentliggöras som planerat den 27 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Lavén, styrelseordförande
Tel: +46 (0)70 631 72 54
E-mail:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status