Värderingsdata - EAA publicerar de första standarderna för statistiska värderingsmetoder för privatbostäder i Europa

EAA publicerar de första standarderna för statistiska värderingsmetoder för privatbostäder i Europa

Newsdesk 28/9 08:07

Användandet av statistiska värderingsmetoder för att skatta marknadsvärdet på privatbostäder runt om i Europa ökar i takt med de regelverk som satts upp under senare tid. Dock har det saknats riktlinjer för hur aktörer på marknaden bör använda sig av metoderna.

Dagens lansering av riktlinjer för statistiska värderingsmetoder, framtaget av the European AVM Alliance (EAA), är därför en viktig milstolpe. Ökad transparens efterfrågas för långivare, investerare och myndigheter för skattningen av marknadsvärdet av privatbostäder ? värden som används som säkerhet för belåning på marknaderna i Europa.

Varför är det viktigt med statistiska värderingar i Europa?

Just nu finns 7000 miljarder EUR i utställda lån med bostäder som säkerhet och nästan 2000 miljarder EUR lån i säkerställda obligationer i Europa (EU28). Skulden är över 50 % av EUs bruttonationalprodukt och fortsätter att växa.

Privatbostäderna värderas vid utlåningstillfället, ofta via en värderingsman, men det är en stor variation på olika marknader i Europa när det kommer till i vilken utsträckning bostadsvärderingar och Loan to Values (LTV) är uppdaterade och hur de följs upp över tid.

Att följa LTV i bolåne-pooler över tid är nödvändigt för långivare, utställare av och investerare i Asset-Backed Securities (ABS), rating-bolag och myndigheter eftersom LTV utgör en viktig komponent i bankernas kreditmodeller och kan ge indikationer om förluster från bolån.

Kostnaden och tiden det tar att uppdatera värderingar för stora volymer i bankernas bolånestockar har varit ett hinder för ökad transparens för LTV inom bolåneportföljer, oavsett om det hamnar på långivarens balansräkning eller inom ABS. Statistiska värderingsmetoder tar bort kostnads- och tidshindret och används för att sätta ett marknadsvärde på en specifik bostad eller för att följa utvecklingen av bostadsmarknader mer generellt. Alla statistiska metoder passar dock inte för dessa två huvudsakliga användningsområdena och därför behövs en standard.

Lansering av de nya standarderna

Standarderna som publicerades av EAA idag, beskriver och definierar för första gången de huvudsakliga varianterna av statistiska värderingsmetoder och presenterar en grundlig genomgång av lämpligheten för olika användningsområden och hur långivare, investerare och myndigheter bör utvärdera resultatet för varjeenskilt användningsområde.

Andreas Bücker, Director General of the EAA, kommenterar lanseringen av de statistiska värderingsstandarderna:

?Lanseringen av de nya standarderna är en viktig milstolpe då kraven ökar på noggrannhet och transparens för långivare, investerare och myndigheter vid skattningen av marknadsvärdet för bostäder i Europa.?

EAA har identifierat behovet att sätta standarder för att förbättra förståelsen för statistiska värderingsmetoder, vilka krav man kan ställa på dem samt hur användare kan bedöma med vilken precision modellerna levererar statistiska värden.

De standarder som presenteras av EAA idag kommer att uppdateras regelbundet utifrån intressenters, myndigheters och marknadens behov och synpunkter.

Om EAA

European AVM Alliance (EAA) är en europeisk sammanslutning av ledande leverantörer av Automatiserade Värderingsmodeller (AVMs) för bostadsmarknaden. EAA grundades 2013 och kärnverksamheten är att etablera konsekventa och högkvalitativa standarder för AVMs som är genomgående över hela Europa, sprida fördelarna med AVMs och att öka intresset för AVMs. 2017 publicerade EAA ?Standards for Statistical Valuation Methods for Residential Properties in Europe? vilka är de första någonsin.

EAA består av följande medlemmar: Calcasa (Nederländerna), CRIF (Italien), Eiendomsverdi (Norge), Hometrack (Storbritannien), On-Geo (Tyskland), On-Geo Austria (Australien), Tinsa (Spanien), Värderingsdata (Sverige).

Kontakt:
Dr. Andreas Bücker, Director General
Tel: +49 - (0)176 625 70003
Mail: abucker@europeanavmalliance.org


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status