ECOonline AB - EcoOnline - medlem i 100GRUPPEN för att främja cirkulär ekonomi inom inredningsbranschen

EcoOnline - medlem i 100GRUPPEN för att främja cirkulär ekonomi inom inredningsbranschen

Newsdesk 24/1 14:54

EcoOnline är ett IT-företag som tillhandahåller programvara med fokus på att göra kemikaliehantering och kemikaliedokumentation så användarvänlig och lönsam som möjligt. Genom kurser, seminarier och konferenser arbetar EcoOnline för att verksamheter ska få mer kunskap om lagstiftning och arbetsmiljö kopplat till kemikalier. 

Under Miljö- och Kemidagarna kommer 100GRUPPENs ordförande Ivana Kildsgaard föreläsa om digitalisering av cirkulär ekonomi. 100GRUPPEN har delat upp arbetet i tre huvudarbetsspår där första spåret är att ta fram kravkriterier, varudeklaration och BIM-digitalisering. Ivana kommer berätta mer om hur man med hjälp av digitala hjälpmedel kan arbeta för en bättre cirkulär ekonomi. 

Läs mer om Miljö- och Kemidagarna här

Cirkulära, hållbara interiörer skapar värde, inte bara för 100-gruppens medlemmar och marknaden i stort, utan framförallt för samhället och den enskilda användaren. Genom att ha kontroll på produkten, dess livscykel, innehåll och miljöpåverkan skapar man en giftfri inomhusmiljö som är mer kvalitativ och estetiskt hållbar. 100-gruppen skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen och nya affärsmodeller, både inom enskilda företag och mellan aktörer i inredningsbranschen. Gruppen sätter press på producenter uppströms och bidrar samtidigt till att avfallsmängderna minskar. Den förlänger produkters livscykel och skapar mervärde för varje produkt.

100-gruppen startades av ett flertal intressenter i inredningsbranschen. Våra engagerade medlemmar är producenter, leverantörer, inköpare, inredningsarkitekter, arkitekter, återförsäljare, renoveringsföretag, hållbarhetskonsulter och organisationer som certifierar och ställer olika hållbarhetskrav. Vi välkomnar fler medlemmar som vill bidra till skapandet av en cirkulär inredningsmarknad.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status