Eco By Sweden - Ekodesigntänkande, energimärkning och viten ska energieffektivisera Europa till år 2020

Ekodesigntänkande, energimärkning och viten ska energieffektivisera Europa till år 2020

Newsdesk 20/11 18:59

Energimärkning ska underlätta för konsumenten att välja

Ekodesigndirektivet kompletteras av energimärkningsdirektivet eller också kallat RoHS-direktivet (som blivit omarbetat till RoHS-2 och), som bland annat tar sikte på vilka mängder av exempelvis kvicksilver eller bly en lampa får innehålla. Frågor som inte ekodesigndirektivet direkt går in på. Energimärkningen ställer krav på leverantörer som bär ansvar för de produkter de för in på marknaden. Direktivet började gälla den 1 januari 2013 och har liksom övriga EU-direktiv en "startbaneperiod" för medlemsstaterna att hinna införliva direktivet i den egna lagstiftningen (till skillnad från fördragen som gäller direkt i medlemsstaterna).

Energieffektiviseringen ska minska koldioxidutsläppen inom EU

Det nya paradigmskiftet inom energi och hushållning av naturens resurser kommer nås genom en rad verktyg med huvudsyftet att minska koldioxidutsläppen genom att minska avfall, skapa ett hållbart system fungerande helhetssystem för återvinning och produktionskedjan från miljöanpassade offentliga upphandlingar inom och utanför gränserna samt hållbara transporter.

Energimärkningsdirektivet är var leverantörs ansvar

Som bekant så lägger EU-kommissionen fram förslag på lagstiftning och fungerar även som verkställande organ när väl lagstiftningen väl antagits och ska praktiseras. I Sverige kommer Energimyndigheten se till att kraven efterlevs genom stickkontroller av rutinkontroller av verksamheter av olika slag. Direktivet gäller såväl privatpersoner, företag som den offentliga sektorns hushållning av energi. Direktivet går även så långt som att bestämma hur nybyggnationer av olika slag ska bli resurseffektiva både i ett presensperspektiv som i ett prognosperspektiv.

Stora företag ska göra kartläggning över sin verksamhets olika delar

Stora företag kommer genom kartläggning bli nödgade att se över sina utsläpp. Hit räknas företag som har mer än 250 anställda, har en årligt omsättning över 50.000.000 kronor eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år (Energimyndigheten). Det ska nämnas att energidirektiven omfattar samtliga branscher och företag. Kartläggningen är dock för större företag som nämnts. Genom olika former av kvalitets- och miljösäkringssystem. Återigen är det Energimyndigheten som fastställer hur kartläggning, genomförande och rapporteringar samt vem som kan certifieras för dessa kartläggningar. 

Källor:

Energimyndigheten (http://energimyndigheten.se)

Europakommisionen (http://ec.europa.eu)

Jesper A., Bid Manager 

Eco By Sweden AB


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status