Cherryföretagen - Emitterar säkerställd obligation

Emitterar säkerställd obligation

Newsdesk 5/7 10:31

Cherry AB (publ) har emitterat ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 50 miljoner euro med förfall 11 juli 2020. Likviden är avsedd att finansiera det tidigare kommunicerade förvärvet om 49 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd (steg ett) med en option på resterande 51 procent (steg två). Förvärvet av 49 procent av aktierna i ComeOn förväntas kunna slutföras under juli 2016.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Euribor 3 månader + 9.00 procent med kvartalsvis räntebetalning och det totala ramverket för obligationslånet uppgår till 200 miljoner euro. Cherry avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar.

Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak nordiska investerare och totalt deltog fler än 70 investerare i emissionen.

Obligationsfinansieringen ställd mot andra finansieringsalternativ, ger Cherry möjligheter att fortsätta ta en aktiv roll i konsolideringen av marknaden och bibehålla bolagets utdelningspolicy.

"Vi är mycket nöjda över det stora intresset för obligationen bland nordiska investerare trots en i övrigt utmanande marknad. Emissionen visar att kapitalmarknaden har ett stort förtroende för Cherry, förvärvet av ComeOn samt vår gemensamma affärsmodell. Emissionen möjliggör att vi nu kan fullfölja det initiala förvärvet, motsvarande 49 procent av aktierna i ComeOn. Det är extra roligt att vi är det första spelbolaget på över fem år som lyckats emittera en företagsobligation i den nordiska marknaden"

säger Fredrik Burvall, VD Cherry.

Den slutgiltiga köpeskillingen kommer också att erläggas med en kombination av nyemitterade aktier och kontanta medel. Den kontanta delen avses finansieras genom en utökning av obligationsprogrammet och värdet på de nyemitterade aktierna kommer fastställas utifrån den volymvägda genomsnittskursen de 15 handelsdagarna som följer efter tillkännagivandet att Cherry förvärvar de resterande 51 procenten i ComeOn (steg 2). Optionen kan påkallas under perioden 1 oktober 2016 till 31 december 2016. Den totala köpeskillingen kan maximalt uppgå till EUR 280 miljoner på skuldfri/basis.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Fredrik Burvall, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), telefon 08-514?969 52, 0709-279 632,

Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status