Hagainitiativet - Ett ambitiöst klimatmål triggar nya affärer

Ett ambitiöst klimatmål triggar nya affärer

Newsdesk 9/3 12:25

Idag lämnade Miljömålsberedningen sitt förslag på ett klimatpolitiskt ramverk och klimatmål till regeringen. Företagsnätverket Hagainitiativet har lämnat ett särskilt yttrade med sina synpunkter.

Hagainitiativet är positiva till det faktum att sju partier är överens om delbetänkandet, vilket skickar en stark signal att klimatarbetet är prioriterat. Det hade emellertid varit önskvärt med högre ambitioner samt att mål och styrmedel hade samordnats, istället för att levererats separat. Utmaningen blir nu att formulera dessa styrmedel och att gå från ord till handling.

Hagaföretagen har föreslagit ett mer ambitiöst mål (om nationella utsläpp nära noll 2030) för att stimulera aktörer till utsläppsminskningar i närtid. Kritiska röster har höjts om att sådana mål är orimliga eller rent av skadliga ? något som Hagainitiativet inte håller med om.

- I stället för att ta ut förlusten i förskott, kan vi väl ta ut vinsten i förskott? Vi är mycket medvetna om att det finns branscher och företag som kommer att ha svårare än andra att nå ett ambitiöst mål. Särskild hänsyn kan därför behöva tas i dessa fall. Ingen vill se klimat- eller resurseffektiva svenska företag konkurreras ut av sämre alternativ, men en oförmåga att anpassa sin verksamhet till klimatutmaningen innebär stora affärsrisker, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet och även sakkunnig i Miljömålsberedningen.

Hagainitiativet vill se ett mål som triggar och skapar innovation. Detta driver utvecklingen av klimatsmart och fossilfri teknik som bidrar till att stärka svenska företags konkurrenskraft.

- Det handlar om två saker; dels vad som är tekniskt möjligt i framtiden, men också om huruvida Parisavtalets intentioner att inte överskrida 1,5 grad leder till en mer rättvis konkurrenssituation i framtiden. Att redan nu säga att övriga länder inte följer intentionerna är ingen god strategi. Det kan innebära att vi faktiskt sänker svensk konkurrenskraft i framtiden, säger Nina Ekelund.


För mer information, kontakta:

Nina Ekelund, Programdirektör för Hagainitiativet, tfn 073-502 24 64

LÄS HELA VÅRT YTTRANDE HÄR


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status