FORES - EU ger Sverige förlängt undantag för biodrivmedel

EU ger Sverige förlängt undantag för biodrivmedel

Newsdesk 16/12 13:27

EU-kommissionen har nu beslutat att bevilja den svenska ansökan om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel. Förlängningen är tidsbegränsad i tre år, förutom biogas, som får fem år, vilket ger en arbetsro att förhandla fram en långsiktigt stödsystem för biodrivmedel.

- Detta var en välkommen julklapp för regeringen, den svenska biobränslebranschen och omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta, kommenterar Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet. Men det är skamligt att något så viktigt ska behöva leva under temporära undantag. Nu är det dags att ta fram en långsiktig biodrivmedelspolitik.

Sverige har sedan 2006 haft tidsbegränsade undantag från EU:s statsstödsregler för att kunna behålla sänkta skatter för biodrivmedel. EU-kommissionens förhållningssätt har hårdnat under senare år, och hållbarhetskraven på biodrivmedel skärps allt mer.

Sverige har störst andel biodrivmedel i transportsektorn i hela EU, och svensk industri har satsat miljarder på denna utveckling. Detta är ett område där Sverige har en tätposition i världen. Med det beslutade undantaget får Sverige tre års arbetsro för flytande biodrivmedel, och fem år för biogas.

Från 2020 diskuteras att inget stadsstöd skall gå till biodrivmedel från födobaserade grödor, olje- eller sockerväxter, vilket drabbar stora delar av den svenska biodrivmedelsproduktionen. EU diskuterar även att ställa allt hårdare krav på bedömningen av skogsmaterial för bränslen.

- EU har en mycket negativ attityd mot biodrivmedel, kommenterar Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Det är som om klimathot och mål som fossiloberoende fordonsflotta är tomt prat för stora delar av EU:s beslutsmaskineri. Svenska regeringen och svenska företag måste kraftfullt driva klimatintressena i Bryssel.

I helgen enades världen om ett globalt klimatavtal som ska träda i kraft år 2020, där omställningen från fossilt till förnybart är en viktig del i att klara klimatmålen.

- I denna omställning behövs föregångsländer, och intresset är mycket stort för Sveriges mål att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. EU:s förlängda undantag ger oss nya möjligheter att arbeta vidare på den inslagna vägen, och på det sättet ha långt större global påverkan än vad som syns av den nationella utsläppsminskningen som omställningen ger, säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet, som själv presenterade det svenska målet på FN:s klimatförhandlingars side event.

2030-sekretariatet bildades för att vara en katalysator för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta skall kunna genomföras i Sverige. Sekretariatet enar partners från de tre områdena Bilen (fordon), Bränsle och beteende, alla delar behövs i omställningen. Alla biobränslen finns representerade i 2030-sekretariatet.

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 eller Mattias Goldmann, 0703-090045.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status