Explainer AB - Explainer video ska förklara energiåtervinning ur avfall

Explainer video ska förklara energiåtervinning ur avfall

Newsdesk 28/6 08:04

Sverige är det bästa landet i världen på att återvinna energi från restavfall, men energiåtervinning genom avfallsförbränning är en kontroversiell fråga. I en ny animerad explainer video förklaras varför avfallsförbränning är viktigt.

Frågan om effektiv avfallshantering blir allt mer aktuell. Varje år slänger svensken i genomsnitt knappt 500 kilo sopor. I Sverige är vi duktiga på avfallshantering. Vi återvinner hälften av avfallet genom förbränning för att att återvinna energi, hälften återvinns som material eller biologisk återvinning. Det viktigaste är dock att minska mängden avfall som uppstår.

Själva avfallsförbränningen är en avancerad process och därför satsar Sveriges branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige, på en film för att förklara varför det är viktigt ur energi- och miljösynpunkt.

? Intresset för frågan ökar, och vi måste våga testa nya sätt att kommunicera hur svensk avfallshantering fungerar, säger Jakob Sahlén, rådgivare för energiåtervinning hos Avfall Sverige.

Explainer videos är ett allt vanligare sätt för organisationer att presentera en idé eller en process och dessutom bygga en relation med tittaren. Rörligt innehåll har en stor fördel i Googles algoritmer och enligt amerikanska IT-företaget Cisco så väntas nedladdning av video globalt uppgå till 82 procent av all trafik på internet år 2020.

? Explainer video är inte ett nytt fenomen, men det blir ett allt mer populärt sätt att nå ut till sin målgrupp på ett effektivt sätt. Viktiga samhälleliga element blir enkla att förstå genom explainer videos, säger Anton Ewetz, projektledare på Explainer AB.

I den nya satsningen så har Avfall Sverige och representanter från Sysav, Tekniska verken i Linköping och Öresundskraft arbetat tillsammans medExpainer AB för att ta fram en informativ och visuellt tilltalande video. Filmen distribueras via medlemsorganisationerna, som själva kan välja att sätta sin egen prägel på videon.

? Processen att ta fram filmen har varit spännande och smidig. Frågorna kan ibland vara svåra och tekniska, men genom en explainer video så får våra branschmedlemmar nya verktyg för att informera. Explainer AB har varit lyhörda för våra önskemål och resultatet blev väldigt bra, säger Jakob Sahlén.

Under Almedalsveckan i Visby arrangerar Avfall Sverige och Energiföretagen Sverige ett seminarium med titeln ?Avfall som bränsle för el och fjärrvärme ? är det riktigt klokt??. Då kommer myter och fakta kring energiåtervinning att diskuteras. Redan nu kan du se videon via Avfall Sveriges medlemsorganisationer som har påbörjat informationskampanjen i sociala medier.

Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Organisationen har 400 medlemmar ? främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag ? och verkar för att avfall ska hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas.

Se videon här: https://youtu.be/8N1xNjqhvJQ

För mer information och statistik se Avfall Sveriges portal om avfallshantering: www.sopor.nu eller www.avfallsverige.se

----

Jakob Sahlén

Rådgivare för energiåtervinning, Avfall Sverige

www.avfallsverige.se

Direkttel. 040-35 66 16

E-post: 

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status