Säters kommun - ?Fasta paviljongen i Säter rivs och blir bostäder

?Fasta paviljongen i Säter rivs och blir bostäder

Newsdesk 5/4 08:40

Efter en lång och brokig historia verkar nu en lösning vara närmare än någonsin för den byggnad som kallas fasta paviljongen i Säter.

- Fastigheten har fått en ny detaljplan. Det har gjort det möjligt att hitta en lösning och en ny framtid för området, säger Thomas Geijer, fastighetschef, Säters kommun.

- Vi är mycket glada över att Håkan B Carlsson visade intresse och nu har åtagit sig att ta över fastigheten. Att det kommer bli bostäder i någon form är glädjande, säger Mats Nilsson, kommunalråd, Säters kommun.

- Vi har en stor efterfrågan på alla sorters bostäder i Säters kommun. Vårt nuvarande utbud räcker inte till.

Avsiktsförklaringen skrevs under den 5 april och i avsiktsförklaringen klargör kommunen och Håkan B Carlsson sina intressen och åtaganden.

- För att vi ska kunna gå vidare från avsiktsförklaringen krävs att Lantmäterimyndigheten godkänner Säters kommuns ansökan om fastighetsreglering. Om den godkänns innebär det att fastigheten överförs till Säters kommun, som därmed kan hantera både fastigheten och byggnaden, säger Thomas Geijer.

Byggnaden är gammal och drevs länge som en del av Säters sjukhus. Med tiden förändrades sjukvården och människorna som tidigare vårdats där fick ta del av andra vårdformer. Byggnaden utrymdes och såldes så småningom till ett privat företag. Detta företag använde aldrig byggnaden, utan den stod tom och övergiven under en lång tid.

Den tomma byggnaden drabbades av skador och även en brand. Branden öppnade upp byggnaden för väder och vind men åtgärdades inte av ägaren och byggnaden förföll i allt snabbare takt.

Byggnadens ägare flyttade bolaget utomlands där det upphörde och fastigheten stod nu utan ägare.

Byggnaden var nu förfallen och farlig att vistas i. Länsstyrelsen beslutade att belägga byggnaden med tillträdesförbud. Fastigheten spärrades av och byggnadens ingångar murades igen.

Detta avskräckte inte alla de som på eget bevåg tagit sig in i byggnaden.

- Därför känns det extra bra för oss att den här frågan håller på att få en lösning. Vi kan inte göra något åt byggnaden så länge fastighetens ägandeförhållanden är oklara. När fastighetsregleringen är klar har vi helt andra möjligheter, säger Mats Nilsson.

Presskontakt

Thomas Geijer, fastighetschef, Säters kommun

tel: 0225-55144

E-post:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status