Järfälla kommun - Fler bostäder och mötesplatser när Jakobsberg får stadskänsla

Fler bostäder och mötesplatser när Jakobsberg får stadskänsla

Newsdesk 27/4 07:32

Upplevelserikedom och promenadvänlighet är ledstjärnor i det nya utvecklingsprogram för Jakobsberg som nyligen antogs av kommunstyrelsen i Järfälla. Fler bostäder och mötesplatser ska göra Jakobsberg och Barkarby till en av Stockholmsregionens åtta regionala stadskärnor.

Med läget, bara 20 minuter från Stockholm city, växer Jakobsberg tillsammans med Barkarby nu fram som ett allt mer attraktivt alternativ för boende och arbete. I Utvecklingsprogram för Jakobsbergs centrala delar beskrivs Jakobsbergs framväxt, nuläge och hur en utveckling bör ske för att stärka platsen utifrån ett regionalt perspektiv.

Syftet med programmet är att visa en önskad framtida utveckling med mer stadskänsla genom förtätningar och nya områden med mer sammanhängande kvartersstruktur där bostäder och service blandas.

? När Järfälla växer utvecklas hela kommunen. Nu tar vi ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingen av centrala Jakobsberg. Genom fler bostäder och nya mötesplatser skapas också ett rikare utbud av butiker, nöje och service för Järfällaborna, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Upplevelser och promenadvänlighet

Tre principer för utvecklingen ska vara vägledande; sammanhållning, upplevelserikedom och promenadvänlighet. Bland annat ska järnvägsspårens olika sidor bättre kopplas samman, och fler funktioner med bland annat service ska göra miljön mer trygg och attraktiv att röra sig i till fots.

Programmet visar också flera projekt som startat eller som är på gång. Bland annat beskrivs utvecklingen av Söderdalen, Nybergs torg, Hästskovägen och Kvarnvägen närmare. Allihop med attraktiva lägen nära kollektivtrafik och utbyggd service.


Mer information

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status