Deflamo AB - Fördjupade diskussioner om strategiskt samarbete

Fördjupade diskussioner om strategiskt samarbete

Newsdesk 22/1 07:45

Malmö den 22 januari 2016

Deflamo AB (publ) är nu, efter inledande diskussioner under hösten, i förhandlingar med en internationell industrikoncern om ett nära strategiskt samarbete inom plaster. Det samarbete som diskuteras omfattar både forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. Det förväntas även innebära tillgång till väsentliga kompetenser inom produktutveckling och produktionsprocesser, en breddad kundbas och en större och globalsäljorganisation, vilket skulle ge ytterligare möjligheter för en snabbare marknadspenetration.

Denna utveckling är i linje med vad som kommunicerades i bolagets Q3-rapport kring en utvärdering av olika alternativ för att optimera förutsättningarna för en fortsatt utveckling av bolagets verksamhet. Ett sådant alternativ var just ett djupare strategiskt samarbete med en industriell aktör för att bl.a. utbyta kompetenser och få tillgång till en global distributionskanal.

Deflamo vill understryka att, även om det i dagsläget råder en samsyn i diskussionerna, kan ett samarbete inte garanteras innan slutliga avtal är ingångna. Målsättningen är att slutföra förhandlingarna under andra kvartalet 2016.

För ytterligare information kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ) 
Tel: 070-674 21 85 
E-mail: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status