FORES - Fores: Begränsa inte klimatkompensationsavdraget till EU ETS och direkt klimatpåverkan

Fores: Begränsa inte klimatkompensationsavdraget till EU ETS och direkt klimatpåverkan

Newsdesk 28/4 12:02

Det vore olyckligt om möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation begränsas till enbart EU ETS, och direkt otidsenligt att begränsa avdragsrätten till verksamhetens direkta klimatpåverkan. Det anger Fores i sitt remissvar på finansdepartementets promemoria om skatteavdrag för vissa typer av klimatkompensation.

- Efter klimatmötet i Paris står det klart att vår klimatpåverkan måste minska snabbt och kraftfullt. Men hela skiftet sker inte över en natt, och därför är det värdefullt när utsläpp som trots allt sker kompenseras på andra ställen. Det är positivt att regeringen vill stimulera detta, men finansdepartementets förslag är för snävt för att få effekt, säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores.

I sitt remissvar anger Fores att ?Finansdepartementet och regeringen bör lyssna på marknadens signaler; det är mycket vanligare att kompensera sina utsläpp via t.ex. CDM, VCS, Plan Vivo eller REDD+ än det är att använda sig av EU:s utsläppsrätter, trots att EU ETS ofta är billigast. Marknaden bedömer helt enkelt att det finns ett substantiellt mervärde i andra former av klimatkompensation, i linje med vad bl.a. FN anger om sina mekanismer som regeringen också själv använder för att kompensera sina flygresor.?

Avdragsrätten ska enligt förslaget enbart gälla för egna verksamhetens direkta utsläpp, Scope 1 enligt GHG Protocol, som för ett normalt företag enbart utgör en mindre del av de samlade utsläppen. Fores ifrågasätter i sitt remissvar grunden för detta; ?GHG Protocol slår fast att det inte är en rimlig grund för begränsning; tvärtom är det positivt och för klimatfrågan centralt att klimatansvaret vidgas och att man tar ansvar även för t.ex. leverantörer och kunder. Eventuell dubbel kompensation kommer att vara av ringa omfattning ? inte minst för att kompensationen även med avdragsrätt innebär en betydande kostnad som de flesta företag inte kommer att vilja öka bortom det som är rimligt.?

Fores önskar också att avdragsrätten för klimatkompensation harmoniseras med omvärlden, och har inte kunnat finna något annat land som begränsar avdraget till EU ETS. Tyskland och Storbritannien har generell avdragsrätt för all kompensation, likaså Norge och Schweiz.

- Vi är övertygade om att regeringen tar till sig denna kritik, som är i linje med vad bland annat Svenskt Näringsliv framför, och återkommer med ett förslag som leder till att fler kompenserar större delar av sina utsläpp än idag, säger Mattias Goldmann.

Läs remissvaret på fores.se/klimatkompensation. Kontakta Mattias Goldmann på 070-309 00 45 eller

Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

DMCA.com Protection Status