Deflamo AB - Företrädesemission om 20 MSEK övertecknades

Företrädesemission om 20 MSEK övertecknades

Newsdesk 29/3 14:41

Malmö 29 mars 2016

Företrädesemission i Deflamo AB (publ), uppgående till 20 MSEK, vars teckningsperiod avslutades den 18 mars 2016, övertecknades med 14 procent. Företrädesmissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 4 655 461,50 SEK genom emission av 9 310 923 nya aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Deflamo AB till 9 828 198,50 SEK fördelat på 19 656 397 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltog i företrädesemissionen uppgår till cirka 47 procent.

Företrädesemissionen har skett i syfte att:

  • Slutföra installationen och driftsätta pilot-/produktionslinjen i Karlshamn
  • Fortsatt drift av bolaget såsom kundbearbetning och försäljningsinsatser
  • Utveckling av nya produktpatent för en bredare och global marknad

?Det är glädjande och känns väldigt motiverande med det goda utfallet av emissionen. Detta visar på ett starkt stöd från marknaden. Jag vill passa på att tacka både befintliga och nya aktieägare för förtroendet samt hälsa våra nya aktieägare välkomna till Deflamo?. ? säger Per-Erik Velin, VD Deflamo AB

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 30 mars. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i under andra halvan av april 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Blomquist, styrelseledamot Deflamo AB
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status