Sanoma Utbildning - Första läroboken om internrevision på svenska!

Första läroboken om internrevision på svenska!

Newsdesk 1/6 08:14

Internrevision får en allt större betydelse för svenska företag och organisationer. Nu kommer den första läroboken på svenska för universitet och högskolor.

Internrevisionens uppgift är att utvärdera och förbättra styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer och är därmed en viktig pelare i styrningen av privata och offentliga företag och organisationer. Internrevision ? en introduktion presenterar utvecklingen inom ämnet och är speciellt anpassad för en svensk publik. Boken beskriver utvecklingen inom området och tar upp internrevisionens förtjänster och framtida utmaningar.

?  Internrevision ? en introduktion ger en grundläggande introduktion till internrevisionens funktion och processer. Den beskriver utvecklingen av internrevisionens inriktning och sammanfattar den moderna internrevisionens kännetecknande drag. Boken ger god inblick i hur internrevision planeras, utförs och avrapporteras och beskriver även hur internrevisionsverksamhet styrs och kvalitetssäkras, säger Olof Arwinge, författare.

Historiskt sett har internrevisionen levt i skuggan av den externa, lagstadgade revisionen samt den interna kontrollen i företag och organisationer. Detta har förändrats under senare år och lagstiftare, tillsynsmyndigheter och andra normgivare tycks i allt större omfattning betona vikten av en effektiv internrevisionsverksamhet. Kraven på internrevision ökar emellertid som en förlängning av att företag och organisationer utsätts för allt hårdare tryck från konkurrenter, intressenter och normgivare.

? På grund av ökande intressentkrav och nya regelverk sker en gradvis professionalisering inom internrevision. Under de senaste 20 åren har internrevisionen allt mer inriktats mot effektiviteten i företagens riskhantering samt även kvaliteten i styrningen, vilket kontrasterar mot den historiska och ofta stereotypa bilden av internrevisionsverksamhet, säger Olof Arwinge, författare.

Internrevision - en introduktion ges ut på förlaget Sanoma Utbildning. För mer information, recensionsexemplar eller författarintervju kontakta förläggare Amanda Schött Franzén på Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status