FORES - Fossiloberoende fordonsflotta ? här är handlingsplanen!

Fossiloberoende fordonsflotta ? här är handlingsplanen!

Newsdesk 19/9 13:32

Det finns en bred samstämmighet och samarbetsvilja i Sverige för att genomföra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Utifrån detta finns nu en handlingsplan för måluppfyllelse med sikte på år 2030, framtagen av Sweco, Energiforsk, VTI och Fores med 2030-sekretariatet.

Målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 har konkretiserats av miljömålsberedningen till 70 procent minskad klimatpåverkan från transportsektorn. Målet har stöd av sju riksdagspartier. I samband med att miljömålsberedningens förslag går ut på remiss, presenterar Sweco, Energiforsk, VTI och Fores med 2030-sekretariatetet en Strategisk innovationsagenda inom området fossiloberoende fordonsflotta.

- Vi har identifierat utmaningar och forsknings- och utvecklingsbehov och utifrån dessa presenterat aktiviteter och a?tga?rder som krävs fo?r att na? ma?let om en fossiloberoende fordonsflotta. Nu har vi lagt grunden för våra politiker att utveckla en effektiv och robust handlingsplan, något som de svenska aktörerna visat starkt engagemang och samarbetsvilja för, säger Dr Cecilia Wallmark, projektledare och gruppchef på Sweco Energy Strategies.

I arbetet har ett sjuttiotal aktörer medverkat, framförallt fordons- och komponentleveranto?rer, energi- och drivmedelsfo?retag, branschorganisationer, universitet, nationella myndigheter, regioner och kommuner. Gemensamt har de tagit fram en nulägesbeskrivning och en aktivitetsbaserad färdplan med kontrollstationer längs vägen till fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Efter hård sållning har 78 prioriterade åtgärder vaskats fram. De överlämnas till Energimyndigheten som finansierat arbetet och nu leder myndigheternas samordning av det fortsatta arbetet.

- Viktigast, som jag ser det, är att politiskt och i lagtext slå fast målet. Då finns en stabil grund att stå på för de investeringar och prioriteringar som behöver ske för att vi ska vara i hamn 2030, och för att vi under tiden ska vara det globala föredöme världen behöver i omställningsarbetet, säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

I den strategiska innovationsagendan betonas forskningens roll, både utifrån att systematiskt använda vad som redan görs och att täcka de gap som identifierats.

- Omställningen är stor och måste ske både kostnads- och klimateffektivt. Låt oss då dra nytta av en mycket bredare forskning än vad man ibland omedelbart tänker sig. Drivmedel och fordon är givna forskningsområden men också till exempel hur beteendeförändringar sker bäst, säger Kerstin Hoyer som ansvarar för transporter och drivmedel på Energiforsk.

Projektet har ur alla aspekter velat lyfta fram beteendefrågorna, vilket också genomsyrar de förslag som nu presenteras.

- Vi går bortom maskinen, till människan vars aktiva och medvetna val är helt avgörande för att vi ska nå målen. Det kan till exempel gälla utformningen av ekonomisk stimulans. Här har vi en hemläxa att göra. Till exempel var beteendevetarna knappt med alls i FFF-utredningen, säger Sonja Forward som forskar om hållbart resande på VTI.

Rapporten, ?Fossiloberoende fordonsflotta 2030 ? Hur realiserar vi målet??, är nu överlämnad och arbetet fortsätter i andra former, både inom projektgruppen och hos de många aktörer som medverkat i att ta fram rapporten. Läs rapporten här

För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Wallmark, Sweco, 0705- 49 20 76, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Sweco

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status