Tata Consultancy Services Sverige AB - Framtiden för nordiska banker hotas av disruptiv teknik

Framtiden för nordiska banker hotas av disruptiv teknik

Newsdesk 6/9 10:27

Nordiska bankers globala konkurrenskraft hotas av FinTech-företag och andra finansiella aktörer med digital spetskompetens. Det visar en ny studie från Tata Consultancy Services.

Stockholm, den 6 september 2016: Tata Consultancy Services (TCS) jämförande studie om de nordiska bankernas betalningsverksamheter avslöjar operativa brister som skulle kunna utnyttjas av flexibla FinTech-företag med digital spetskompetens. Nordiska banker visar också en svagare prestation i jämförelse med globala banker på ett antal olika mätvärden vilket kan ses som ett hot när globala aktörer söker efter nya marknader. Mätvärdena omfattar betalningsverksamhet, genomsnittliga dagar för att genomföra en betalning och betalningsavstämningar.

Den jämförande studien, som tittar närmare på mognadsprocessen hos de nordiska bankernas gränsöverskridande betalningstransaktioner, identifierar en rad kritiska förbättringsområden som skulle kunna öka de nordiska bankernas globala konkurrenskraft. Till exempel hamnar de nordiska bankerna på en alarmerande låg mognadsgrad med det genomsnittliga värdet 2,7 jämfört med 3,5 hos globala banker.

  • TCS granskar kontinuerligt de sektorer vi arbetar med för att hjälpa dem att hålla sig uppdaterade i den digitala tidsåldern. Banksektorn är inget undantag. Resultaten i denna rapport visar en klyfta mellan front- och back-end-processerna. De nordiska bankerna måste transformera sina back office-system med hjälp av modern digital teknik för att etablera ett flexibelt och följsamt system som arbetar integrerat med bankens front-end för att förbättra kundupplevelsen. För framtidens bank är back-end det nya front-end och grunden för att differentiera sig mot sina konkurrenter, säger Amit Bajaj, chef för Europa på TCS.

Studien visar att det fanns uppenbara möjligheter för digital transformation inom områden såsom moderna bankplattformar, men att bankerna som undersöktes ännu inte nyttjat dem. Alla undersökta banker uppvisade ett behov av att införa automatisk rapportering samt förbättrad utbildning och kompetensutveckling för att komplettera redan existerande kunskap inom betalningshantering.

Som ett exempel visar rapporten att nordiska banker tog 40 % längre tid på sig för att slutföra utredningar av huruvida en betalning har utförts på lämpligt sätt än sina internationella konkurrenter. De nordiska bankernas noggrannhet av betalningar släpade också efter med så mycket som 9 %.

Genomsnittliga dagar för att slutföra en utredning (ADR):
4,00 dagar ? Globalt
5,87 dagar ? Danmark
6,06 dagar ? Norge
6,15 dagar ? Sverige
8,72 dagar ? Finland

Rapporten rekommenderar bankerna att bli mer aktiva i sociala medier för att bättre förstå sina kunder. Dessutom föreslår rapporten ett införande av digitala och mobilbaserade betalningslösningar för att leva upp till deras digitalt anslutna kunders förväntningar.

Studien visade vidare på ett behov av ökat kundfokus, konsekvent utbyggnad av digitala tjänster och behov av utbildad personal för att matcha de krav som skapats av digitaliseringen. I rapporten betonas det att de nordiska bankerna genomför ett mycket litet antal transaktioner per kund jämfört med de globala aktörerna. Även differentieringen av tjänster som erbjuds är lägre. Den nordiska marknaden har därför potential för väsentligt större kundengagemang som skulle kunna leda till en ökning av intäkterna.

Rapporten drar slutsatsen att automatiserade processer utförda av robotar kan eliminera misstag orsakade av den mänskliga faktorn och föra de nuvarande betalningsmetoderna till samma mognadsgrad och noggrannhet som de ledande globala aktörerna.

Du hittar hela rapporten här: https://www.mynewsdesk.com/se/tata-consultancy-services-tcs/documents/tcs-nordic-banking-report-59261

För mer information, var vänlig kontakta:
Mark Woods, Marketing Communications Manager, Nordic Region
Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status