Jansäter Kommunikation - Freedesk - lyckad kapitalisering och planerad notering på AktieTorget våren 2017

Freedesk - lyckad kapitalisering och planerad notering på AktieTorget våren 2017

Newsdesk 7/12 13:30

Freedesk har under hösten 2016 erhållit totalt ca 5 MSEK genom private placement för att följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring. Likviden ökar bolagets innovationsmöjligheter och möjliggör produktionseffektivisering och kostnadsreduktioner. Freedesk förbereder en listningsemission och efterföljande planerad notering på AktieTorget våren 2017.

Människor lever idag längre än någon tidigare generation, men livsstilarna har drastiskt förändrats under det senaste århundradet ? från fysiskt hårt arbete till en värld som styrs av digitala skärmar och stillasittande. Detta leder till nya typer av hälsofrågor. Människor idag spenderar alltför mycket tid sittandes ? i genomsnitt cirka 7,7 timmar per dag och i vissa fall ända upp till 15 timmar per dag. Många stillasittande timmar är associerade med en rad kroniska sjukdomar och för tidigt död. För arbetsgivaren leder en ohälsosam personal bland annat till ökade kostnader för sjukfrånvaro och inkonsekvent kvalitet på arbetet. För samhället kommer hälsoproblem associerade med inaktivitet i den yngre generationen att innebära stora utmaningar för samhällets sjukvårdsbudgetar i framtiden. Genom att tillhandahålla produkter som stödjer ergonomiskt och flexibelt arbete och bidrar till en högre vardagsaktivitet, kan en stor förändring avseende hälsa och välbefinnande hos användarna uppnås.

Freedesk är ett företag som just börjat sin resa mot att utveckla ett brett utbud av tillgängliga, enkla och meningsfulla produkter för en mer aktiv och hälsosammare livsstil. Initialt riktas fokus på bolagets portabla produkt Freedesk desk riser som möjliggör för användaren att stå upp och arbeta. Bolagets ambition är att nå hög volym och lönsam försäljning inom två till tre år räknat från genomförd private placement, i Europa och USA, spritt över en rad olika modeller av Freedesk desk risers, samt att komplettera dessa med relevanta tillbehör, och andra produkter för vardagsaktivitet.

Freedesk har under hösten 2016 genomfört en private placement, som fulltecknats och tillfört Freedesk cirka 5 MSEK för att möjliggöra expansion av verksamheten. Sammantaget tecknade cirka 55 parter, både befintliga och nya delägare, aktier i genomförd private placement. Syftet var att möjliggöra för Freedesk att följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring. Emissionslikviden kommer också att öka bolagets innovationsmöjligheter och möjliggöra fortsatt arbete med produktionseffektivisering och kostnadsreduktioner. Freedesk planerar en listningsemission och notering på AktieTorget under våren 2017.

VD Stefan Westergård kommenterar

?Tack vare kapitaltillförseln har Freedesk möjlighet att expandera verksamheten. Vi befinner oss i ett accelerationsläge, där vi ser stora fördelar med att stärka bolagets finansiella ställning för att kunna följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring. En starkare finansiell ställning kommer också att öka våra innovationsmöjligheter och möjliggöra fortsatt arbete med produktionseffektivisering och kostnadsreduktioner, samt att säkra våra immateriella rättigheter för kommande produkter. Teamet och jag tackar alla investerare för förtroendet och ser med tillförsikt fram emot den kommande tiden?, säger Stefan Westergård.

För ytterligare information om Freedesk, vänligen kontakta

Stefan Westergård, VD, Telefon: 070-255 57 02, E-post: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status