Stiftelsen Fryshuset - Fryshuset vill katalysera förebyggande och tidiga insatser i den svenska välfärden

Fryshuset vill katalysera förebyggande och tidiga insatser i den svenska välfärden

Newsdesk 23/8 05:09

Fryshuset startar Institutet för Sociala Effekter som ska verka som en katalysator för att främja sociala innovationer, sociala investeringar och via socioekonomiska bokslut synliggöra samhällsnyttan av gjorda sociala insatser.

Fryshuset ser att det måste till ett systemförändrande arbetssätt med tidsenliga lösningar, bland annat genom att metodiskt skapa samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och andra idéburna organisationer för att hantera de stora utmaningar samhället står inför.

 -  Vi vill med Institutet framförallt adressera två områden där vi ser behovet av systemförändring. Ett, det faktum att det inom det befintliga system som offentlig sektor verkar gör det nästintill omöjligt att avsätta resurser för förebyggande och tidiga insatser eller främja nya innovativa lösningar. Två, att offentlig sektor ofta inte vet om en given insats har lett till någon önskad effekt, säger Lena Lago, verksamhetschef för Institutet.

Grundidén är hämtad från Social Impact Bond modellen (SIB-modellen) som bygger på att ex. en kommun ringar in en specifik utmaning och en specifik målgrupp och räknar på samhällsvärdet att uppnå en viss förändring. Kommunen ingår sedan ett partnerskap med utförare från ideell sektor som har en fungerande metod för den specifika målgruppen, samt med privata investerare och näringsliv som tillhandahåller kapital och kompetens. När projektet visar positivt resultat får investerarna pengarna tillbaka. I den samordningen krävs en intermediär funktion som kan samarbeta med olika samhällssektorer och har kunskaper om dess olika drivkrafter och uttalade roller. Det är rollen som intermediär som Institutet för Sociala Effekter nu kommer att utveckla.

Målet är att i högre grad utnyttja befintliga resurser på ett smartare, effektivare och mer hållbart sätt genom att skapa en förflyttning från att betala för utförda tjänster till att betala för uppnådd förändring. Genom att ta fram nya arbetsformer, där de mäter och följer upp effekter och även sätter ett värde på samhällsnyttan av gjorda insatser, vill Institutet skapa förutsättningar för att fatta skarpare och mer kostnadseffektiva beslut.

 -  Forskning och praktisk erfarenhet har sedan länge fastställt att preventivt socialt arbete är betydlig mer kostnadseffektivt än reaktiva åtgärder samtidigt som det minskar mänskligt lidande. Våra finansieringssystem är dock nästan alltid riktade mot reaktiva och relativt ineffektiva insatser. Det behövs helt nya systemförändrande strukturer för att kunna finansiera och utveckla tidiga insatser för unga, och Institutet för Sociala effekter som vi nu startar syftar till att bana vägen för just det, säger Johan Oljeqvist, VD Fryshuset och ordförande i Institutet för Sociala Effekter.

Institutet lanseras den 23 augusti med målet att inleda samarbete med ett antal kommuner runt om i Sverige, för att bland annat utveckla finansieringsmodellen Social Impact Bond med koppling till sociala investeringsfonder, som ett systemförändrande medel i en svensk kontext. De kommer i första hand att rikta sig till kommuner med redan skapade investeringsfonder.


För mer information kontakta:

Lena Lago, Verksamhetschef, Institutet för Sociala Effekter

Mail:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status