JLL AB - Göteborgsmarknaden visar på stabilitet

Göteborgsmarknaden visar på stabilitet

Newsdesk 14/9 04:00

Stabila hyresnivåer trots fortsatt hög aktivitet och begränsat utbud på Göteborgs kontorshyresmarknad. Under första halvåret 2016 uppvisades en oväntad stark utveckling av uthyrningsvolymen samtidigt som den totala vakansgraden ligger kvar på en rekordlåg nivå. Det visar rapporten Nordic City Report som görs av fastighetsrådgivaren JLL.


Nordic City Report är fastighetsrådgivaren JLLs genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden. Hösten upplaga visar på en något spretig marknadsbild mellan de nordiska länderna men med några gemensamma faktorer. Investerarintresset är mycket starkt i Sverige där den höga aktiviteten och starka efterfrågan har fortsatt att pressa ner direktavkastningskraven. I Göteborg noterades sjunkande direktavkastningskrav inom delmarknaden Norra Älvstranden.


Halvårets höga uthyrningsvolym i Göteborg uppgick till närmare 90 000 kvm och är en ökning med dryga 40 procent jämfört med föregående halvår. Det är främst uthyrningar i delmarknaderna Mölndal, Övriga Innerstaden och CBD (Central Business District) som bidragit till den positiva utvecklingen. Göteborgs vakansgrad har stabiliserat sig kring 6 procent och har sedan 2012 legat under 7 procent.

Trots en stark efterfrågan och låga vakansgrader är hyresnivåerna oförändrade på de flesta delmarknader. Hyresnivån i CBD ligger kvar kring 2 800 kr/kvm. JLL bedömer dock att en hyrestillväxt är att vänta på kort sikt på grund av den fortsatta bristen på kontorslokaler i bästa läge.


Dagens lågräntemiljö fortsätter att bidra till hög omsättning på investeringsmarknaden. Transaktionsvolymen i Sverige uppgick under första halvåret 2016 till cirka 94 Mdkr, en rekordhög volym. I Göteborg nådde transaktionsvolymen cirka 7,1 Mdkr, vilket är en ökning om 11 procent jämfört med föregående halvår. Direktavkastningskravet i CBD ligger förnärvarande kvar på 4,25 procent.

- Vi har en god regional tillväxt, framförallt inom kontorsintensiva branscher, vilket vi ser i den höga uthyrningsvolymen. Det planeras just nu för ett rejält tillskott av central kontorsyta i Göteborg och det ska bli spännande att följa utvecklingen de kommande åren, säger Lena Grimslätt, chef JLL Göteborg.


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Kolterjahn, Analyschef, JLL Sverige
Telefon +46 702 07 00 42, 
E-post Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status