Allra AB - Gunnar Axén kommenterar felaktiga påståenden

Gunnar Axén kommenterar felaktiga påståenden

Newsdesk 29/3 18:55

Kommentar från Gunnar Axén, styrelseordförande Allra:

Pensionsmyndighetens sätt att beskriva de samtal som förts vid olika underhandskontakter har mycket i övrigt att önska vad gäller korrekthet. De samtal som förts har rört de frågor som ställts till Allra och arbetet med det åtgärdsprogram som jag initierade i samband med mitt tillträde som styrelseordförande. Åtgärdsprogrammet och mitt fokus syftar till att värna om pensionsspararnas intressen, kunderna och Allra som företag.

Den oberoende granskningen, som är en del av åtgärdsprogrammet, som myndigheten refererat till är fortfarande pågående och därför kan inga slutsatser dras ännu. Därför har jag inte heller delgett myndigheten några uppgifter från denna granskning, vilket myndigheten felaktigt påstår. Jag har däremot uttryckt förståelse för att väljstoppet skulle bestå under den tid som denna granskning krävde för att kunna slutföras. Jag har framfört att jag sett det som viktigt att denna granskning ska kunna slutföras.

Under ett samtal har vi berört ett tidigare fall som Pensionsmyndigheten handlagt, där pengar synes försvunnit ur spararnas fonder, och därvidlag diskuterat om något liknande skulle kunna hända i detta fall. Jag känner mig idag dock trygg med att så inte skulle kunna ske i detta fall.

Så länge jag är styrelseordförande för bolaget är detta också ett tecken på att jag har fullt förtroende för Allras ledning och hur företaget drivs idag. Mitt fokus ligger på att värna pensionsspararnas intressen, kunderna och Allra som företag, säger Gunnar Axén, styrelseordförande Allra

För mer information, v.g. kontakta
Gunnar Axén, 070-818 49 17


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status