GWS Production AB - GWS erha?ller statligt forskningsbidrag fra?n Vinnova

GWS erha?ller statligt forskningsbidrag fra?n Vinnova

Newsdesk 22/3 08:45

Global Warning System (GWS) erha?ller forskningsbidrag fra?n den statliga myndigheten Vinnova fo?r projektet ?Artificiell Intelligens fo?r detektering av globala sa?kerhetsrisker?, inom ramen fo?r projektkategorin ?Innovationsprojekt i fo?retag?. Bidragssumman fra?n Vinnova a?r ca 2 miljoner SEK, vilken kommer att matchas av en motsvarande summa fra?n GWS fo?r att finansiera projektet.

GWS? projekt ?Artificiell Intelligens fo?r detektering av globala sa?kerhetsrisker? erha?ller ett bidrag om upp till 1 989 101 SEK fra?n Vinnova fo?r fokus pa? snabb och effektiv uppta?ckt av nya, globala sa?kerhetsrisker. Summan a?r prelimina?r och betalningen kommer att ske i delar baserat pa? att GWS fo?ljer the fo?reslagna projektplanen och Vinnovas rapporteringsrutiner. Projektet lo?per tom 2018.

GWS tillhandaha?ller en personlig resesa?kerhetstja?nst, Safeture, som fo?rser anva?ndaren med kritisk information om olyckor, katastrofer och andra hot som kan pa?verka resena?ren da?r man a?r. Tja?nstens inneha?ll och varningar bygger pa? ett avancerat system fo?r datainsamling och hantering av erfarna analytiker. Det Vinnova-finansierade projektet syftar till att underso?ka AIs effektivitet och verkningskraft vad ga?ller att uppta?cka globala sa?kerhetsrisker, med ma?let att o?ka exaktheten till en niva? da?r dataka?llorna kan o?kas dramatiskt, utan att det o?kar kravet pa? manuellt arbete och kontroll.

Andreas Rodman, VD pa? GWS, kommenterar:

?Vi a?r glada att kunna bera?tta att vi har fa?tt ett forskningsbidrag fo?r att utveckla va?r avancerade sa?kerhetsteknologi ytterligare. Vi kommer att fokusera pa? hur AI kan bidra till kontinuerlig fo?rba?ttring tillsammans med ma?nsklig kontroll och feedback. Vi kommer till exempel att arbeta med flerspra?kig AI fo?r global uppta?ckt av sa?kerhetsrisker. Detta arbete kommer att gynna va?ra kunder och anva?ndare och go?ra va?ra tja?nster a?nnu ba?ttre.?

Om GWS Production AB och Safeture

GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter fra?n en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig sa?kerhetstja?nst, Safeture, fo?r att skydda resena?rer genom att i realtid spa?ra och ge information om katastrofer och andra hot som kan pa?verka ma?nniskor pa? resa. Systemet besta?r av olika tja?nster som levereras genom resena?rens mobiltelefon och tillhandaha?lls ba?de till fo?retag ? Safeture Pro, och till privatpersoner ? Safeture.

GWS aktie a?r listad pa? Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission a?r Certified Advisor.

Fo?r ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta GWS VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 ? 10 13 16,

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status