GWS Production AB - GWS signerar partneravtal med Lingmerths Resebyrå AB

GWS signerar partneravtal med Lingmerths Resebyrå AB

Newsdesk 25/4 07:00

Global Warning System (GWS) meddelar att man har signerat ett partneravtal med Lingmerths Resebyra? AB ? en stor resebyra? bela?gen i so?dra Sverige. Lingmerths kommer att integrera Safetureportfo?ljen, vilket inkluderar Safeture Go, Safeture Pro och Safeture Pro+, i deras produktutbud. Affa?rsmodellen a?r ett a?terfo?rsa?ljaravtal.

GWS-tja?nsten Safeture a?r en personlig resesa?kerhetstja?nst som fo?rser anva?ndare med tidskritiska varningar och information om naturkatastrofer, olyckor, smittoutbrott, politiska oroligheter, kriminalitet, ekonomisk instabilitet och resefo?rseningar. Varningar skickas ut i realtid, direkt till anva?ndarens smartphone, fo?r att hja?lpa resena?rerna. Lingmerths erbjuder tja?nster inom ba?de fritid- och fo?retagsresande, samt till fo?retagsklienter och statliga myndigheter. Avtalet med GWS inkluderar a?terfo?rsa?ljning av Safeture produktportfo?lj (Safeture Go, Safeture Pro och Safeture Pro+). Det uto?kade produktutbudet kommer att go?ras tillga?ngligt fo?r svenska fo?retag och fritidsresena?rer.

Peter Eklund, VD vid Lingmerths Resebyra? AB kommenterar:

?Vi a?r va?ldigt fo?rtjusta i att ha inga?tt ett partneravtal med GWS, da? deras tja?nster passar va?r filosofi med att erbjuda resena?rer sto?d genom innovation. Vi a?r fast beslutna att ge va?ra kunder den ba?sta reseupplevelsen, sa? genom partnerskapet kan vi sta?rka detta lo?fte till kunden. Vi ser ocksa? en fo?rva?ntan fra?n va?ra kunder fo?r ett o?kat resena?rsskydd, och va?rt partnerskap med GWS a?r som svar pa? denna trend.?

GWS har lyckats med att etablera nya kontrakt inom utstakade affa?rssegment. Genom detta kontrakt med Lingmerths kommer GWS att ytterligare penetrera resesegmentet och konsolidera en position som en ledande leveranto?r av modern och personlig resesa?kerhet.

Andreas Rodman, VD vid GWS kommenterar:

?Vi a?r va?ldigt glada att samarbeta med Lingmerths, en aktad resebyra? i Sverige, vars affa?rskunder passar perfekt in i va?r ma?lgrupp. Safeture a?r avsedd fo?r resena?rer och genom detta kontrakt visas ytterligare ett bevis fo?r att vi erbjuder en attraktiv tja?nst fo?r affa?rsresande. "

Om Lingmerths Resebyra? AB

Lingmerths Resebyra? AB a?r en fullserviceresebyra?, vilket inneba?r att vi hanterar sa?va?l privat- och affa?rsresor som grupp- och konferensresor. Visionen a?r att vara den personliga resebyra?n som fo?renklar resandet. Vi har funnits sedan 1950 och a?r en av Sveriges a?ldsta resebyra?er. Lingmerths Resebyra? finns pa? 10 orter i so?dra Sverige, har ca 90 ansta?llda och omsa?tter drygt 700 miljoner kr. Lingmerths Resebyra? a?r sedan 1992 ett hela?gt dotterbolag till Ho?glandets Invest AB. Vi a?r kvalitets- och miljo?certifierade enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001, vilket a?r ett bevis pa? att vi tar kvalitet och miljo? pa? sto?rsta allvar.

Om GWS Production AB och Safeture

GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter fra?n en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig sa?kerhetstja?nst, Safeture, fo?r att skydda resena?rer genom att i realtid spa?ra och ge information om katastrofer och andra hot som kan pa?verka ma?nniskor pa? resa. Systemet besta?r av olika tja?nster som levereras genom resena?rens mobiltelefon och tillhandaha?lls ba?de till fo?retag ? Safeture Pro, och till privatpersoner ? Safeture.

GWS aktie a?r listad pa? Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission a?r Certified Advisor.

Fo?r ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta GWS VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 ? 10 13 16,

Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

DMCA.com Protection Status