Hagainitiativet - Hagaföretagen har minskat utsläppen av växthusgaser med 900 000 ton

Hagaföretagen har minskat utsläppen av växthusgaser med 900 000 ton

Newsdesk 19/5 06:03

Hagainitiativets företag har bidragit med 900 000 ton minskade växthusgasutsläpp, jämfört med sina basår. 900 000 ton motsvarar 1,7 procent av det svenska utsläppet av växthusgaser år 2014. Idag lanserar Hagainitiativet klimatbokslut 2015, det sjätte klimatbokslutet i ordningen.

Hagainitiativets vision är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. För fem år sedan satte Hagainitiativet målet om att minska klimatpåverkan med minst 40 procent till 2020. Nio av tretton medlemsföretag har redan klarat 40 procentsmålet, 5 år innan målåret 2020.

- Det är bara att konstatera att ambitiösa mål leder till minskade utsläpp. Nu har vi redovisat utsläppen från företagen i fem år och utsläppen minskar. Utsläppsminskningar på 900 000 ton som skett inom ramen av Haga motsvarar 25 procent av utsläppen från arbetsmaskiner i Sverige år 2014, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.

Tio av tretton företag har minskat sina utsläpp mellan 2014 och 2015. Totalt minskade utsläppen med 30 000 ton mellan 2014 och 2015.

- För oss på Stena Recycling är återvinningens roll för minskad klimatpåverkan lika självklar som att klimatrapportera. I år ser vi att vi minskat utsläppen med 37 procent sedan 2008, vilket i stort sett beror på kontinuerlig transportoptimering, ursprungsmärkt el och bränslebesparing, säger Staffan Persson, vd Stena Recycling.

Av de 13 företag som har rapporterat i Hagainitiativets klimatbokslut 2015 har utsläppen inom Hagascopet (scope 1, 2 och tjänsteresor i scope 3) minskat med i genomsnitt 50 procent jämfört med företagens valda basår. Företagens basår har ett spann mellan 2002-2012.

- På Sveaskog har vi minskat våra utsläpp med 23 % sedan förra året, och detta tack vare att vi arbetat aktivt med att införa förnybara bränslen i våra egna arbetsmaskiner, säger PO Wedin, vd Sveaskog.

Genom att visa att ambitiösa klimatåtgärder leder till ökad lönsamhet önskar Hagainitiativet inspirera andra företag till egna djärva klimatmål och få hela det svenska näringslivet att bli en del i arbetet mot ett klimateffektivt samhälle.

- Tack vare både energieffektivisering, användning av förnyelsebara energikällor som av biogas och via övergång till att köpa ursprungsmärkt el har vi på HKScan Sweden minskat våra utsläpp med 72 procent sedan 2003. Att vi har uppfyllt vårt klimatmål fem år före utsatt tid är ett bevis på stort engagemang i företaget samt att åtgärderna har varit lönsammare än vi förväntat oss, säger Göran Holm, vd HKScan Sweden.

Hagainitiativet består av 15 företag, men 13 företag redovisar i år. Det beror på att Siemens och Preem kom in i Haga under 2015 och således inte redovisar förrän nästa år. Läs hela klimatbokslut 2015 här.

Presskontakt

Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet Tel: 0735 022 464

Cecilia Våg, hållbarhetschef, Stena Recycling Tel: 0723 70 10 24

Olof Johansson, skogschef, Sveaskog Tel: 070 586 22 58

Vera Söderberg, Hållbarhetschef, HKScan Tel: 08-7258347


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status