Hagainitiativet - Hagainitiativet skriver under FN:s upprop för hållbar utveckling av världshaven

Hagainitiativet skriver under FN:s upprop för hållbar utveckling av världshaven

Newsdesk 5/6 13:08

Haven utgör världens största kolsänka och spelar därför en nyckelroll i vår tids ödesfråga, klimatförändringarna. I samband med FN:s havskonferens i New York den 5?9 juni uppmanas länder, företag och organisationer att göra frivilliga åtaganden för att förbättra tillstånden i haven. Hagainitiativet skriver under och stödjer uppropet.

Havskonferensen i New York är fokuserad på mål 14 i FN:s globala mål för hållbar utveckling: bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Syftet med havskonferensen är att öka ländernas engagemang i frågan och sporra såväl länder, som företag och organisationer att göra frivilliga åtaganden för att förbättra tillstånden i haven.

- Det är självklart för Hagainitiativet att stå bakom FN:s upprop för hållbar utveckling av världshaven. Vi vill också berätta för andra företag att minskande utsläpp inte bidrar till sämre lönsamhet, det är förlegat. Det är tvärtom så att minskade utsläpp bidrar till att skapa jobb och stärka lönsamheten hos företagen. Vi vill uppmana andra företag att också bidra till att minska sin klimatpåverkan så att vi kan rädda världshaven, säger Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet.

Mål 14, Hav och marina resurser, har flera delmål. Det delmål som Hagainitiativet har kopplat sitt löfte till är delmål 14.3: Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer. Dessutom kopplar mål 13 om klimat och mål 17 om samarbete också till Hagainitiativets löfte.

- Hav och klimat hänger ihop. Haven fungerar som kolsänkor och har en nyckelroll att spela för att motverka effekterna av utsläppen av växthusgaser. Paradoxalt nog är haven själva oerhört sårbara för klimatförändringarnas effekter, som orsakar uppvärmning och försurning av haven, vilket i sin tur allvarligt försämrar de marina ekosystemens kapacitet som kolsänkor. Bara genom minskade utsläpp kan havens kolbindande ekosystem stärkas. Vi vill att näringslivet tar ledarskap i klimatfrågan, radikalt minskar sina utsläpp och bidrar med innovativa lösningar på vår planets största utmaning, avslutar Nina Ekelund.

Mer information

Ocean Conference

Hagainitiativets löfte


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status