Handelshögskolan i Stockholm - Handelshögskolan i Stockholm stöper om grundutbildningen - nya spåret Global Challenges ska forma morgondagens ledare

Handelshögskolan i Stockholm stöper om grundutbildningen - nya spåret Global Challenges ska forma morgondagens ledare

Newsdesk 2/9 09:44

Idag sjösätter Handelshögskolan en ny inriktning på kandidatprogrammet i Business and Economics. Det nya utbildningsspåret heter Global Challenges och innebär en utvidgad studieplan som syftar till att öka studenternas insikter om de globala utmaningar samhället står inför, och göra dem till kloka, empatiska och omdömesgilla ledare.

? Vi utbildar en liten del av landets studenter men de står för en stor del av Sveriges framtida beslutsfattare i närings- och samhällsliv. Vi vill ta ansvar för det och se till att vår utbildning står i samklang med en omvärld som ständigt förändras. Utmärkta fackkunskaper räcker inte för att bli en ledare som för samhället framåt; våra studenter måste också vara bildade och ha djup förståelse för kulturella sammanhang när de lämnar skolan, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Den nya utbildningssatsningen har möjliggjorts genom en generös donation om 40 miljoner kronor från stiftelsen Global Challenges Foundation. Stiftelsen etablerades 2012 av Laszlo Szombatfalvy, finansanalytiker och författare till boken Vår tids största utmaningar (2009). Stiftelsens mål är att öka kunskapen om samtidens stora risker som hotar mänskligheten samt att stimulera till diskussion och förslag kring hur dessa problem kan hanteras, och helst elimineras.

? Världssamhället står idag inför ett antal globala problem och risker: klimatförändring, annan storskalig miljöförstöring, politiskt betingat våld, extrem fattigdom och fortsatt snabb befolkningstillväxt. Min förhoppning är att spåret Global Challenges på Handelshögskolan i Stockholm ska ge framtida beslutsfattare kunskap och insikter som gör att de kan bidra till en säkrare och mer hållbar värld, säger Laszlo Szombatfalvy, grundare av och ordförande för stiftelsen Global Challenges Foundation.

Global Challenges, som kan jämföras med program för så kallade ?contextual studies? som finns på andra ledande internationella universitet, löper parallellt med de två första utbildningsåren och bildar ett sammanhang för övriga kurser och innehåll i utbildningen. Pedagogiken bygger till stor del på samskapande mellan forskare och studenter, men också på kontinuerlig medverkan från nationella och internationella företag och organisationer.

I utbildningens rådgivande grupp ingår bl.a. Johan Rockström, Executive Director för Stockholm Resilience Center och styrelseledamot i stiftelsen Global Challenges, Jeffrey Sachs, Director Earth Institute vid Columbia University, och Joanna Mair, Professor i organisation, strategi och ledarskap vid Hertie School of Governance i Berlin.

För mer information och bilder, gå till www.hhs.se/globalchallenges eller kontakta:

Katarina Hägg, Vice President External Relations
Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 0704-39 93 41

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status