Härryda kommun - Härryda kommun provar exploatörsdrivna detaljplaneprojekt

Härryda kommun provar exploatörsdrivna detaljplaneprojekt

Newsdesk 8/11 13:18

Med start hösten 2017 provar Härryda kommun exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Det innebär att den exploatör som vill bygga i ett område själv ansvarar för att ta fram underlag till förslag för en ny detaljplan.

? Det är ny mark för oss i Härryda kommun. Anledningen till att vi provar är dels att se om vi kan använda våra resurser på ett klokt sätt och få igång fler byggnationer på kortare tid, dels vill vi se om det kan bli andra, spännande lösningar om exploatören själv tar fram detaljplanen, säger Peter Wallentin, verksamhetschef Plan & Bygglov.

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner kan påbörjas antingen genom kommunens eget initiativ eller som en ansökan från fastighetsägaren. Det är dock alltid kommunen som avgör om en detaljplan ska upprättas eller inte. I pilotprojektet är det exploatören som tar fram utredningar och underlag. Härryda kommun fungerar som rådgivande instans och som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.

I pilotprojektet för exploatörsdrivna detaljplaner ingår tre detaljplaner. Dessa är Härryda Fastighets AB som vill bygga ett nytt bostadsområde i Bråta i Mölnlycke med 600 bostäder, Birgitta Wallenstam som planerar för 200-300 bostäder i Björröd i Landvetter och Förbo som vill förtäta med 300 bostäder i Säteriet, Mölnlycke.

Andra kommuner runtom i landet har provat liknande projekt med varierande resultat.

? Utifrån andras erfarenheter har vi sett att en samordnare med en projektledande roll är en avgörande faktor. Då vi tror att det är bra att den funktionen är fristående från kommunens dagliga arbete, har vi valt att använda oss av en extern konsult, säger Peter Wallentin.

Om de tre pilotprojekten faller väl ut, kan det bli aktuellt med fler.

Beslutet att Härryda kommun ska prova exploatörsdrivna detaljplaneprojekt togs av kommunstyrelsen i maj 2017.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Wallenstam

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status