JLL AB - Hög aktivitet på Göteborgs fastighetsmarknad

Hög aktivitet på Göteborgs fastighetsmarknad

Newsdesk 24/2 05:00

På Göteborgs kontorshyresmarknad råder fortsatt en klar obalans mellan tillgång och efterfrågan på många håll, vilket bland annat resulterat i nya rekordhyror. Det är fortsatt högtryck även på transaktionsmarknaden, med höga volymer och pressade direktavkastningskrav. Vårens upplaga av Nordic City Report, framtagen av JLL, berättar även om tendenser i lånemarknaden samt företagens möjligheter och risker vid lokaliseringsbeslut.

Nordic City Report är fastighetsrådgivaren JLL:s genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden. Vårens upplaga pekar på en fortsatt spretig hyresmarknad för de nordiska länderna, men med några gemensamma faktorer.

Den totala vakansgraden i Göteborg är nu låga 5,8 procent. Trots bristen på kontorslokaler nåddes en hög nyuthyrningsvolym under 2016, 145 000 kvm, vilket tydligt påvisar den höga efterfrågan som råder på hyresmarknaden. Störst aktivitet uppmättes i centrala Göteborg. En följd av obalansen mellan tillgång och efterfrågan är fortsatt hyrestillväxt och prime-hyran i CBD (Central Business District) nådde för första gången någonsin 3 000 kr/kvm under det andra halvåret 2016.

I Europa sjönk den totala transaktionsvolymen för helåret 2016 vilket till stor del beror på en kraftig nedgång i Storbritannien medan Sverige återigen upplevde ett nytt rekordår. I Göteborg omsattes fastigheter till värde av närmare 14 Mdkr under 2016. Direktavkastningskravet i CBD ligger kvar på 4,25 %. 

-Vi har en god regional tillväxt, framförallt inom kontorsintensiva branscher, vilket vi ser i den höga uthyrningsvolymen. Det planeras just nu för ett rejält tillskott av central kontorsyta i Göteborg och det ska bli spännande att följa utvecklingen de kommande åren, säger Lena Grimslätt, chef JLL Göteborg.

-För fastighetsägarsidan ser 2017 ut att bli ett starkt år, med redan starka eller förbättrade underliggande makroekonomiska faktorer på flera marknader, brist på moderna effektiva lokaler som driver upp hyrorna och en lågräntemiljö som lockar investeringar till fastigheter, säger Fredrik Kolterjahn, analyschef JLL.

För ytterligare information, kontakta:
Lena Grimslätt, chef JLL Göteborg
Telefon +46 70 910 71 07
E-post

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status