JLL AB - Hyresnivåer i Stockholm CBD tangerar rekordnivåer innan IT-kraschen

Hyresnivåer i Stockholm CBD tangerar rekordnivåer innan IT-kraschen

Newsdesk 16/9 04:00

Hyresutvecklingen i Stockholm har varit stark under första halvåret 2016 och hyresavtal tecknas till allt högre nivåer. Bristen på kontorslokaler i Stockholms mest centrala delar gör att närområden likaså visar på en stabil utveckling. Höstens upplaga av Nordic City Report framtagen av JLL, vittnar även om en het investeringsmarknad.

Nordic City Report är fastighetsrådgivaren JLLs genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden. Höstens upplaga visar på en något spretig marknadsbild mellan de nordiska länderna men med några gemensamma faktorer. I Oslo och Köpenhamn har prime-hyrorna stått stilla samtidigt som Stockholm CBD visar på en kraftig hyrestillväxt, och för närvarande bedöms prime-hyran i Stockholm CBD till 5 800 kr/kvm.

Stockholms totala vakansgrad har stigit till 8,1 procent, en marginell ökning i förhållande till förra halvårets nivå, men jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning. Uthyrningsvolymen vittnar om det fortsatta trycket på kontorshyresmarknaden och under första halvåret 2016 uppmättes uthyrningsvolymen till cirka 250 000 kvm, vilket med god marginal överstiger det historiska genomsnittet per halvår.


Låga räntekostnader är en förutsättning för många av dagens fastighetsaffärer och trots indikationer på en något försämrad finansieringssituation visas inga tecken på en avmattad transaktionsmarknad i Sverige. Under första halvåret 2016 omsattes fastigheter till ett värde av 94 Mdkr. Stockholms andel av den totala transaktionsvolymen i Sverige motsvarar 23 procent, cirka 21 Mdkr. Direktavkastningskravet i CBD ligger för närvarande kvar på 3,75 procent.

-Efterfrågan i Stockholm kommer troligtvis att vara fortsatt stark under återstoden av 2016. Stockholms företagsklimat visar på en positiv utveckling samtidigt som utbudet av kontorsytor är fortsatt begränsat i innerstaden, och andelen nyproduktion på spekulation är dessutom relativt begränsad. Troligtvis leder detta till fortsatt hyrestillväxt inom vissa av Stockholms delmarknader under resterande del av året, säger Fredrik Kolterjahn, analyschef JLL.

-Den starka transaktionsmarknaden fortsätter att drivas av dagens lågräntemiljö samt brist på alternativa investeringar med likvärdig avkastning. Bankernas begränsade möjligheter att möta efterfrågan från fastighetsinvesterare driver fram alternativa finansieringsformer. En del väljer att låna direkt på kapitalmarknaden via obligationer eller certifikat medan andra lånar direkt från institutioner och fonder. Lägre belåningsnivåer gör att allt fler kompletterar med mezzanine-lån, säger Linus Ericsson, chef för Debt & Financial Advisory.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Kolterjahn, Analyschef, JLL Sverige
Telefon +46 702 07 00 42
E-post Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Ericsson

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status