Malmö stad - Internationella besökare ökar mest i Malmö

Internationella besökare ökar mest i Malmö

Newsdesk 19/10 05:30

Det går bra för turismnäringen i Malmö. Juni och julis fina beläggningssiffror från hotellen höll även i sig genom augusti vilket betyder att Malmö haft sin bästa turistsommar någonsin. Den största andelen av den procentuella ökningen står de internationella besökarna för.

Malmö blir ett allt populärare resmål. Det visar SCB och Tillväxtverkets siffror för första halvåret samt sommaren 2016. Antalet gästnätter har i perioden ökat med 17,2 % jämfört med samma period förra året ? en större procentuell ökning än Stockholm och Göteborg. Konkret innebär det knappt 200 000 fler gästnätter i Malmö än under samma period 2015.

Både antalet svenska och internationella gäster till staden har ökat, men den största procentuella ökningen kommer från ett stigande antal internationella besökare. Bland de internationella gästerna kommer ökningen inte minst från de nya marknader som Malmö Turism har börjat bearbeta under 2016. Till exempel Polen och Nederländerna, som ökat med i 14,7 % respektive 12,9 % under 2016 jämfört med förra året. De två kometmarknader som framstår i siffrorna är dock marknader som Malmö Turism bearbetat i åtskilliga år, Storbritannien och Kina, som ökat med 38,1 % respektive 93,1 %.

Enligt Ann Nyström, som är Destinationschef på Malmö Turism, finns det många bidragande orsaker till den positiva utvecklingen för Malmö som internationell destination. ?Vi har hotell och konferensanläggningar som satsar och tänker nytt, ett gott internationellt samarbete med Visit Sweden och Tourism in Skåne, en besöksnäring som är på hugget och engagerar sig genom vårt bolag Destinationssamverkan Malmö AB, och vi har två flygplatser som jobbar aktivt för att dra hit nya internationella direktlinjer?, säger hon, ?vi är många som hjälps åt att dra åt samma håll och göra Malmö tillväxtdrivande inom besöksnäringen.?

Den uppåtgående trenden för turismen till Malmö bygger vidare på flera år med stadigt ökande siffror. Under 2015 hade staden 15% fler kommersiella gästnätter än 2014.

Fakta: Så mycket har turismen ökat

Antalet svenska besökare till Malmö steg under 2016, till och med augusti, med 16,8 %, medan antalet internationella besökare steg med 18,2 %. Den samlade ökningen i gästnätter blir 17,2 %. Svenskar står dock fortfarande för det största antalet besökare till Malmö samlat sett.

Förändring i antalet gästnätter 2016, till och med augusti, fördelat på marknad:
Tyskland: + 9,6 %
Danmark: - 6 %
Storbritannien: + 38,1 %
USA: + 11,1 %
Nederländerna: + 12,9 %
Kina: + 93,1 %
Polen: + 14,7 %
Ryssland: + 1,3 %

Siffrorna ovan visar jan ? augusti 2016 jämfört med samma period 2015.

Källa: SCB & Tillväxtverket.
OBS. Siffrorna för 2015 reviderades 2016.04.28. Även siffrorna för 2016 kan komma att revideras.


För ytterligare information, kontakta:

Ann Nyström, Destinationschef, Malmö Turism
+46 (0)733-109 727
Till pressmeddelandet

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

DMCA.com Protection Status