Blågröna koalitionen i Region Stockholm - Irene Svenonius (M) och Gustav Hemming (C) i rundabordssamtal om stärkt tillväxt i stockholmsregionen

Irene Svenonius (M) och Gustav Hemming (C) i rundabordssamtal om stärkt tillväxt i stockholmsregionen

Newsdesk 4/6 10:01

Idag står Finansregionråd Irene Svenonius och regionrådet Gustav Hemming värdar för näringspolitiska samtal i Landstingshuset. Man har bjudit in till samtal med entreprenörer, forskare och organisationer för diskussioner om att stärka stockholmsregionens tillväxt och konkurrenskraft.

Siffror från Bolagsverket visar kraftigt minskande nyföretagandet i Sverige. Nedgången är särskilt stor i stockholmsregionen. Nyföretagandet minskade med över 10 % i Stockholm 2018. Minskningen är betydligt större än för riket som helhet som minskar 6,6 % (Nyföretagarcentrum/Bolagsverket 2019).

- Det är bekymmersamt av flera anledningar. Vi befinner oss i en högkonjunktur då företagande borde öka och inte minska. Stockholmsregionen är dessutom Sveriges tillväxtmotor. Hälften av de statliga skatterna kommer från regionen samtidigt som enbart en fjärdedel av befolkningen bor här. Stockholmsregionens tillväxt är inte enbart en regional, utan även en nationell, fråga, säger finansregionsrådet Irene Svenonius (M).

Diskussionen kommer utgå från den gemensamma problembilden och regionens betydelse för såväl länsborna men också riket i stort. Syftet är att identifiera åtgärder som kan och behöver vidtas för att öka nyföretagande och attraktionskraft och därmed värna framtida tillväxt i länet och landet.

- Det är med stor oro som Region Stockholm ser på det kraftigt minskade nyföretagandet i Stockholms län. Det är mot bakgrund av detta som vi har bjudit in till samtal för att diskutera hur och vad vi tillsammans i regionen kan göra för att vända denna negativa utveckling, säger regionrådet Gustav Hemming (C)

- Det finns saker vi kan göra tillsammans när regionen krokar arm med näringslivet. Men det största arbetet för ett bättre näringslivsklimat sker på nationell nivå. Det rör allt från skatter, regelkrångel, tillgång till bostäder, god infrastruktur till inte minst el. Frågor som den här regeringen behöver ta på större allvar, avslutar finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Rundabordssamtalet startar kl. 09 och pågår under förmiddagen i Landstingshuset.

I samtalen deltar:

Finansregionrådet Irene Svenonius (M)

Regionrådet Gustav Hemming (C)

Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms Handelskammare

Martin Andersson, Professor industriell ekonomi, Entreprenörskapsforum

Åsa Bergström, Näringslivschef Solna

Wadih El-Achkar, VD Start-up Stockholm

Pär Hedberg, VD STING

Mats Evergren, marknadschef Nyföretagarcentrum

Staffan Ingvarsson, VD Stockholm Business Region

Om Region Stockholm

Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm. Region Stockholm fick då ett bredare ansvar för hela Stockholmsregionens utveckling. Det innebär att man från årsskiftet ska vara en samlad röst för hela regionen - en slags regional borgmästare som företräder länsbornas intressen mot staten i frågor som är viktiga för vårt län. Det innefattar frågor såsom villkor för företagande, bostadsbyggande, tillväxthinder, kompetensförsörjning, klimat och infrastruktur.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status