Cabonline Group AB - Ixat Intressenter AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

Ixat Intressenter AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

Newsdesk 9/8 08:00

Ixat Intressenter AB (publ) ("Ixat" eller ?Bolaget?) offentliggjorde den 15 juni 2017 en emission av ett säkerställt obligationslån om 1 550 miljoner kronor ("Obligationen").

I enlighet med villkoren för Obligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har härvid lämnats in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.ixatintressenter.com).

För övrig information kontakta:

Thomas Ekman, CEO Cabonline Group tel. +4670 426 4707

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tel. +4670 517 2022

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group tel. +4670 426 4545

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2017.

Om Cabonline Group

Cabonline Group är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. TaxiKurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,6 miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn.Ixat Intressenter AB (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen. Ixat Intressenter AB (publ) emitterade den 12 juni 2017 säkerställda obligationer om SEK 1 550 miljoner.

www.cabonline.com


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status